Lionbridge lanserar Oracle Connector för effektivare innehålls och översättnings­hantering

Ny CMS Connector från Lionbridge möjliggör integration med Oracle WebCenter Sites och förbättrad innehållshantering på flera språk

WALTHAM, Massachusetts, USA – 31 mars 2015Lionbridge Technologies, Inc. (NASDAQ: LIOX) presenterade i dag en ny CMS-konnektor (Content Management System) för Oracle WebCenter-webbplatser. Den ska göra att OWCS-kunder lättare kan hantera innehåll på flera språk från sin befintliga plattform.

Detta nya erbjudande används med Clay Tablet och erbjuder marknadens bredaste funktionsuppsättning med en molnbaserad anslutningsplattform. Den öppna plattformen medger integrering med alla översättningsleverantörer och -tekniker. Den påskyndar flödet mellan innehållsägaren och översättningspartnern med minska möjliga ansträngning, samtidigt som användaren får överblick över alla steg i processen.

Genom integrering med Oracle WebCenter Sites utnyttjar Lionbridge-konnektorn Oracles befintliga kunskaper och expertis i webbinnehållshantering och utökar dem med publicering av innehåll på flera språk. Och Oracle-användare kan använda Lionbridge-konnektorn via en plattform som de redan känner till. Därmed behöver inte medarbetarna utbildas i ett nytt system, vilket ökar användarvänligheten och förkortar den tid det tar för användarna att börja använda systemet.

”Översättningshantering i innehållssystem kan vara utmanande. Därför är det viktigt med en tillgänglig produkt som fungerar med kundens befintliga globala innehållsstrategi”, säger Jason Hobart, Vice President Digital Channels and Alliances, Lionbridge. ”Med djupa integrationer för Oracle Marketing Cloud kan användarna smidigt hantera globalt innehåll och kampanjer och förbättra kundupplevelsen över alla kanaler.”

Den nya CMS-konnektorn gör det möjligt att:

  • Förkorta leveranstiderna för översättningar. Ökad automatisering i arbetsflödet betyder att användarna kan hantera och ta emot översatt innehåll snabbare än någonsin.
  • Minska kostnaderna. CMS-konnektorn fungerar med Oracle Cloud och utgör ett kostnadseffektivt alternativ till dyrbara program för översättningshantering.
  • Förkorta den tid det tar att börja använda produkten. CMS-konnektorn ingår i Oracle WebCenter Sites. Användarna behöver inte utbildas i nya system och kommer därmed i gång snabbare.

Mer information finns på www.lionbridge.com/Oracle. Du kan även kontakta info@lionbridge.com.

Om Lionbridge

Lionbridge hjälper över 800 världsledande varumärken att utöka sina internationella marknadsandelar, påskynda marknadsupptaget av produkter och effektivt engagera kunder på lokala marknader i hela världen. Med hjälp av våra innovativa plattformar med molnteknik och vår globala crowd med över 100 000 professionella molnarbetare tillhandahåller vi lösningar inom översättning, onlinemarknadsföring, global innehållshantering och programtestning som säkrar global varumärkeskonsekvens, lokal relevans och teknisk användbarhet vid alla kontakter under kundens livscykel. Lionbridge har sitt huvudkontor i Waltham, Massachusetts i USA och har lösningscenter i 27 länder. Mer information finns på http://www.lionbridge.com.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller uttryckliga eller underförstådda framåtblickande uttalanden, bland annat uttalanden om förväntade fördelar (inklusive kostnadsbesparingar och förbättringar av användarinförande och cykeltider) för Lionbridges kunder. Lionbridges faktiska erfarenheter och resultat kan skilja sig väsentligt från de som diskuteras i framåtblickande uttalanden. Exempel på faktorer som kan orsaka skillnaderna är komplexa material och tekniker hos kund, fördröjningar eller uppskjutningar av kundens tjänster med konnektorn och om konnektorn inte anpassas till den tekniska utvecklingen eller kundens förändrade behov. En mer utförlig beskrivning av riskfaktorer för Lionbridges verksamhet finns i Lionbridges arkivuppgifter hos Securities and Exchange Commission, bland annat företagets årsberättelse i formulär 10-K som inlämnats till Securities and Exchange Commission den 6 mars 2015.

Kontakter:

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
978-964-1404

Jessica Branco
Matter Communications for Matter
jbranco@matternow.com
401-649-4259