Lionbridge vinner internationell utmärkelse för teknisk innovation inom översättning och programvarulokalisering.

Corporate Vision Magazine ger Lionbridge pris för deras fantastiska resultat och innovationsarbete

WALTHAM, Mass. – 1 augusti 2017Lionbridge Technologies, Inc., världens ledande företag inom översättning och digital kommunikation, tillkännagav i dag att de mottagit utmärkelsen ”Best Global Translation Solutions Technology Provider and CV Innovation Award: Software Localization”, som är ett av Corporate Vision Magazines pris till teknikinnovatörer under 2017. Utmärkelseprogrammet är nu inne på sitt tredje år och uppmärksammar enastående personer, team och företag som utgör teknikbranschens ryggrad.

”För att vara ett globalt företag krävs det att man är väl förtrogen med kulturella och affärsmässiga skillnader för att man ska kunna arbeta, samarbeta och nå framgångar världen över,” säger Roberto Sastre, General Manager Lionbridge North Southwest Europe. ”Vi känner oss hedrade över att Corporate Vision Magazine utsett oss till en enastående teknikinnovatör. Vi får våra globala kunders verksamheter att växa, oavsett var de är verksamma.”

Den globala programvarumarknaden är en affärssektor som växer hela tiden, och om man inte kan lokalisera programvara till det lokala språket kan det bli en dyrköpt erfarenhet. För en framgångsrik implementering av en programvarustrategi krävs att organisationer redan från designfasens start har lokalisering i åtanke, så att användarnas förväntningar uppfylls. Lionbridge arbetar hårt för att hjälpa världens största varumärken att förbättra sina globala kundupplevelser genom att tillhandahålla teknik och tjänster som levererar relevant innehåll i alla kanaler och på alla marknader och språk.

Mottagarna av utmärkelsen valdes ut av en internationell panel bestående av ansedda experter med bakgrunder inom affärslivet, media, journalistik, historia och europeiska språk. Vinnarna bedömdes enligt ett antal kriterier, bland annat yrkesmässig profil, ledarskap, kundberättelser, produkter och tjänster samt bidrag till branschen som helhet.

Om Lionbridge

Lionbridge hjälper över 800 världsledande varumärken att utöka sina internationella marknadsandelar, påskynda marknadsupptaget av produkter och effektivt engagera kunder på lokala marknader i hela världen. Med hjälp av våra innovativa plattformar med molnteknik och vårt globala team med över 100 000 professionella medarbetare i molnet tillhandahåller vi affärskritiska processer, inklusive översättning, onlinemarknadsföring, global innehållshantering och programtestning som säkrar global varumärkeskonsekvens, lokal relevans och teknisk användbarhet vid alla kontakter under kundens livscykel. Lionbridges bas finns i Waltham, USA, och vi har lösningscenter i 27 länder. Läs mer på www.lionbridge.com.

Mediekontakter:

Aimee Jen
Text100
NALionbridge@text100.com
+1-415-593-8402