Lionbridge utnämnd till världens största leverantör av språktjänster

För femte året i rad utser det oberoende marknadsundersökningsföretaget Common Sense Advisory Lionbridge till världsledande i den globala och växande språktjänstbranschen, värd 43 miljarder USD

Waltham, Mass. – 11 juli 2017 – Lionbridge Technologies, Inc. meddelade i dag att de rankats officiellt som en av de största leverantörerna av språktjänster inom den globala översättnings- och tolkbranschen. Det oberoende marknadsundersökningsföretaget Common Sense Advisory (CSA Research) har i sin rapport ”The Language Services Market: 2017” från juli 2017 rankat Lionbridge som den ledande leverantören av språktjänster på den globala marknaden för outsourcing av språktjänster och språkteknik med ett marknadsvärde på 43,08 miljarder dollar.

I undersökningen har företaget gått igenom leverantörer från hela världen och intäkterna för 2015, 2016 samt beräknade intäkter för 2017. Lionbridge leder i branschen tack vare sin innovativa språkteknikplattform, sin globala programhanteringskompetens och sitt betrodda nätverk av inhemska översättnings- och lokaliseringsexperter. Fler än 800 globala varumärken förlitar sig på Lionbridge för hanteringen av affärskritiskt innehåll, program och kommunikation i olika kanaler, plattformar och språk.

CSA Research, som har publicerat marknadsberäkningar och globala rankningslistor i 13 år, rapporterar att efterfrågan på språktjänster och teknikstöd ökar med en årlig tillväxttakt på 6,97 procent, en ökning från förra årets 5,52 procent.

”Blotta antalet länder, människor och språk – många på marknader som genomgår en dramatisk ekonomisk tillväxt – säkerställer att efterfrågan på språktjänster bara kommer att öka med tiden. Som vår forskning tydligt visar är människor mer benägna att köpa produkter på sina modersmål. Dessutom sänker lokalisering kostnaderna för kundtjänst och ökar varumärkeslojaliteten”, säger Don DePalma, grundare till CSA Research och Chief Strategy Officer.

Eftersom både små och stora företag gör sina produkter och tjänster tillgängliga på fler språk förutser företaget att språktjänstbranschen kommer fortsätta växa och marknadsvärdet öka till 47,46 miljarder dollar till 2021. Bland de faktorer som driver på efterfrågan hittar vi mobila enheter, kroppsnära teknik och sakernas internet (IOT), stöd vid behov för chatt, SMS, tweets och andra snabba innehållsfragment med kort livslängd, samt lagstiftning som rör språktjänster för invandrare, flyktingar, domstolar och allmän säkerhet.

”Att toppa CSA Researchs lista över språktjänstleverantörer är ett vittnesmål om kompetensen i våra globala team i 27 länder. Varenda ett av våra ”Lions” arbetar för kundernas globala framgång. Det är detta beprövade och fortsatta förtroende som ger Lionbridge en särställning”, säger Rory Cowan, Chairman och CEO för Lionbridge. ”Liksom alla tjänstebranscher genomgår översättningsmarknaden stora förändringar, från nya framsteg inom språkautomation till IoT. Som branschledande driver vi förändring med marknadsledande teknik och beprövade processer. Våra kunder, anställda och partner drar stor nytta av de nya nivåer av innovation, skala och tillväxt vi levererar.”

Om Lionbridge

Lionbridge hjälper över 800 världsledande varumärken att utöka sina internationella marknadsandelar, påskynda marknadsupptaget av produkter och effektivt engagera kunder på lokala marknader i hela världen. Med hjälp av våra innovativa plattformar med molnteknik och vårt globala team med över 100 000 professionella experter i molnet tillhandahåller vi lösningar inom översättning, onlinemarknadsföring, global innehållshantering och programtestning som säkrar global varumärkeskonsekvens, lokal relevans och teknisk användbarhet vid alla kontakter under kundens livscykel. Lionbridge har sitt huvudkontor i Waltham, Massachusetts i USA och har lösningscenter i 27 länder. Mer information finns på www.lionbridge.com.

Om Common Sense Advisory

Common Sense Advisory är ett oberoende marknadsundersökningsföretag som specialiserar sig på analys och konsultverksamhet inom översättning, lokalisering, tolkning, globalisering och internationalisering. www.commonsenseadvisory.com / @CSA_Research

Mediekontakt:

Aimee Jen
Text100
NALionbridge@text100.com
+1-415-593-8402