Lionbridges översättningslösning i realtid – GeoFluent – finns nu på Microsoft Azure

Microsoft Azure gör det möjligt för Lionbridge att stödja GeoFluent-kundernas krav och önskemål kring datalagring – höga prestanda och tillgänglighet

WALTHAM, Mass. – 30 november 2016Lionbridge Technologies, Inc. (NASDAQ: LIOX) meddelande i dag att lösningen för översättning i realtid, GeoFluent, nu finns på molnplattformen Microsoft Azure som stöd för sina globala kunder. Genom att Azure är tillgängligt från 30 regioner världen över kan Lionbridge stödja sina GeoFluent-kunders krav och önskemål på datalagring. Kunderna får dessutom genom Azure tillförlitlighet och prestanda i världsklass.

Detta är särskilt viktigt för det växande antal europeiska kunder som använder GeoFluent för att hantera språkliga utmaningar. Dessa kunder kan använda GeoFluent som levereras från Azure-regioner i Europa för att få tillgång till översättningstjänster i realtid, och som uppfyller kraven på hur personuppgifter hanteras. Lionbridge kommer att replikera denna modell till GeoFluent-kunder i andra delar av världen, så att de kan dra nytta av regionala datacenter och på så sätt uppfylla lämpliga sekretesskrav.

”Lionbridges tydliga fördelar har gjort översättning i realtid till ett möjligt alternativ till att anlita tvåspråkiga handläggare”, säger Tom Tseki, Vice President och General Manager för GeoFluent, Lionbridge. ”Övergången till Azure säkerställer dessutom att vi kan optimera GeoFluent så att det uppfyller säkerhets- och sekretesskraven för varje kund i varje region.”

”Vi är mycket nöjda med att Lionbridge levererar GeoFluent på Microsoft Azure, vilket gör det enklare att uppfylla lokala efterlevnadskrav”, säger Chris Niehaus, Senior Director, National Cloud Programs på Microsoft Corp. ”Den globala skalan och flexibiliteten hos Azure, i kombination med Lionbridges expertkunskaper, skapar bättre förutsättningar för våra gemensamma kunder.”

GeoFluent, ett SaaS-erbjudande från Lionbridge, river språkbarriärer mellan organisationer och kunder. Genom stöd för alla språk i alla kanaler kan företagen förbättra sin kundupplevelse, öka intäkterna och minska kostnader och risker. GeoFluent kopplas in direkt i en plattform för kontaktcenter, servicehantering, samarbete eller annan kommunikation och maximerar kundernas befintliga investeringar så att de kan få stöd på över 100 globala språk i valfri kommunikationskanal.

Mer information finns på www.geofluent.com.

Om Lionbridge

Lionbridge gör det möjligt för över 800 av världens ledande varumärken att öka sina internationella marknadsandelar, snabbare anpassa produkter och kommunicera med sina kunder på lokala marknader i hela världen. Med vår innovativa molnplattform och vårt globala nätverk med över 100 000 professionella medarbetare i molnet, kan vi erbjuda översättning, onlinemarknadsföring, hantering av globalt innehåll och lösningar för programtestning som säkerställer ett enhetligt varumärke på en global marknad, lokal relevans och teknisk användbarhet vid alla kontaktpunkter under kundens livscykel. Lionbridge har sitt huvudkontor i Waltham, MA, USA och lösningscenter i 27 länder. Mer information finns på http://www.lionbridge.com.

Mediekontakter:

Aimee Jen
Text100
NALionbridge@text100.com
+1-617-399-4924”Lionbridge” och ”GeoFluent” är registrerade varumärken som tillhör Lionbridge Technologies, Inc. i USA och andra länder.