Bank och finans

För banksektorn har det alltid varit en utmaning att balansera effektiv kundservice med strikt regelefterlevnad. Den utmaningen fortsätter att växa i takt med den snabba digitaliseringen av kommunikationen mellan kunder och investerare. 

Översättnings­tjänster för banksektorn

Kundkommunikation på flera språk måste vara personlig, säker och exakt. Då krävs en partner för ekonomiöversättning som har stränga kvalitetskontroller, datasäkerhet och kunskap inom bank- och finanstjänster, och en känsla för balansen i kundkommunikationen.

På Lionbridge har vi mer än 20 års erfarenhet av översättningstjänster inom banksektorn, med rätt expertis för effektiv kommunikation med kunderna.

Våra språkmedarbetare förstår regelverket kring kommunikationen och det absoluta fokus som krävs. Våra översättningstjänster för bankväsendet följer strikta krav på datasäkerhet genom vår rigorösa tekniska infrastruktur.

Vi har kontor i världens finanscentra och arbetar med multinationella företag som ditt varje dag. Vi hjälper dig med olika typer av dokumentation i alla delar av finanssektorn, som:

  • Digitalt innehåll för webb och mobil
  • Marknadsföringsmaterial (säljstöd, produktblad, broschyrer osv.)
  • Ekonomiska rapporter (års- och kvartalsrapporter) och annat regelstyrt material som investeringsdokument
  • Investerings-, resultat- och marknadsrapporter, aktieundersökningar
  • Tankeledarskap och specialiserade artiklar
  • Programvara för banker

Lionbridge tillhandahåller skalbara helhetslösningar för kommunikation med lokala marknader över hela världen. Precis som du är vi experter inom finansindustrin och kan hjälpa dig med alla delar av kommunikationsprocessen.