Banker och investerare

För bankväsendet är det ytterst viktigt att följa regelkraven på ett strikt, effektivt och säkert sätt. Flerspråkig kommunikation är ett måste. För den här typen av översättning krävs en partner med expertkunskaper inom både språk och finans.

Översättning för banksektorn

För bankväsendet är det viktigt att samarbeta med kommunikationsexperter som kan branschen. På Lionbridge har vi expertkunskaper inom både språk och finans och hanterar alla typer av kommunikationsuppdrag.

Våra översättare, skribenter och redaktörer har mångårig erfarenhet av översättning åt banksektorn och känner till fallgropar och svårigheter, som:

  • Värdepapper
  • Derivat
  • Företagsfinansiering
  • Sammanslagningar och uppköp
  • Strukturerad finansiering
  • Private equity
  • Marknadsundersökningar/
    marknadsrapporter

Lionbridge har kontor och medarbetare i världens finanscentra och långvariga relationer med olika globala banker. Vår meritlista omfattar mångspråkiga, komplexa finansdokument av alla slag.