Översättningar av din kommunikation med klienter och aktieägare i branschen måste vara exakt, säker och följa alla regelverk. Du måste också kunna nå din målgrupp i alla kanaler, enheter och geografiska områden.

Översättning för fondbolag

Lionbridge har språkexperter med mångårig erfarenhet av att skriva, redigera och översätta fondrapporter och marknadsföringsmaterial. Vi kan hjälpa dig med olika typer av projekt, som: 

  • UCITS KIID- och PRIIP KID-översättningar
  • Digitalt innehåll
  • Resultatrapporter
  • Broschyrer, presentationer och after sales-material
  • Bakgrundsartiklar till publikationer, internt eller till tredje part
  • Fondprospekt
  • Årsredovisningar
  • Meddelanden till aktieägare, bolagsordningar

Vi har språkexpertisen, datasäkerheten och finanserfarenheten, och kan hjälpa dig med alla typer av material.