Obligatorisk dokumentation måste hanteras effektivt och korrekt, med noggrannhet och kunskap.

Skriva och översätta KID-dokument

Lionbridge har den erfarenhet och globala närvaro som behövs. Vi hjälper dig med översättning av PRIIP KID- och UCITS KIID-dokument och annat obligatoriskt material till alla språk. Vi har språkspecialister för banksektor och fondbolag med kapacitet att hantera stora projekt.

Våra översättare och skribenter är väl förtrogna med de krav och regler som gäller för KID-dokument och ser till att dokumenten följer riktlinjerna för innehåll och klarspråk.

Lionbridge är redo att hjälpa dig med outsourcing av hela innehållsprocessen till specialiserade leverantörer. Med våra team i världens finanscentra kan vi:

  • Skriva innehåll utifrån befintlig produktdokumentation
  • Redigera text i enlighet med klarspråkskrav
  • Översätta KID-dokument till flera språk