Kundtjänst

Kunder idag kräver global support i realtid, via olika kanaler och på olika språk. Det kan vara dyrt att leva upp till kundernas förväntningar. Därför använder de globala varumärkena en ny generation språkteknik för att överbrygga klyftan.

Effektiva och kostnads­effektiva lösningar för global kundtjänst

Undersökningar från ICMI (International Customer Management Institute) visade att:

  • 79 % av alla kundcenter har kunder med ett annat modersmål än det primära arbetsspråket
  • Minst 60 % av kunderna förväntar sig service på sitt modersmål när de kontaktar ett företag
  • 52 % av alla kundcenter väntar sig en ökning av mängden kommunikation på andra språk än primärspråket under de kommande tre åren

Trots detta fann ICMI att kundcentrens främsta sätt att ge service till kunder med ett annat modersmål än de primära språken var att helt enkelt be om ursäkt och försöka hantera det på agentens primära språk”. I en bransch som bygger på kundupplevelse och nöjda kunder är det ingen bra strategi att ignorera kundens önskan samtidigt som man gör det besvärligt för kunden.

Lionbridge kan hjälpa dina kundcenter att ge support på alla språk – till en bråkdel av kostnaden för traditionella flerspråkiga strategier. Vår primära lösning heter GeoFluent, en lösning som utvecklats specifikt för kundcenter och ger översättningar i realtid. Då kan du kommunicera med konsumenter på alla språk i alla kanaler. 

GeoFluent skiljer sig från vanlig maskinöversättning på följande sätt:

  • Används direkt i dina befintliga verktyg för chatt, e-post, helpdesk och annan kommunikation
  • Har ett patenterat lingvistiklager som ger högsta översättningskvalitet
  • Klarar allt från röstsamtal och chatt till e-post, mobil, webbplats, sociala medier och mycket annat

Med GeoFluent kan du:

  • Förbättra kundupplevelsen på alla marknader och alla kanaler eftersom språkbarriären försvinner
  • Minska kostnaderna med ett självbetjäningsalternativ på alla språk, som fångar upp inkommande samtal och minskar personalbehovet
  • Minska både komplexiteten och riskerna genom en standardiserad service som är enhetlig mellan alla språk
  • Behålla varumärkeskonsekvensen med en ordlista som representerar varumärken, produktnamn och varumärkeselement på rätt sätt på alla språk

Du bör också tänka på hur viktigt det är med kundservice i globala marknadskampanjer, och hur viktigt det är med översatta webbplatser för den lokala kommunikationen. Hur ska du ge support till nya kunder lokalt? 

Läs mer om hur Lionbridges Customer Care-lösning kan hjälpa dig att optimera upplevelsen för hela din globala kundbas.

Kundpresentation
LIONBRIDGE OCH RCI
GeoFluent driver flerspråkig chatt vid RCI

”Effekterna har varit stora med bland annat ökad kundnöjdhet och användarvänlighet samt färre samtal. Vi har heller inte behövt anställa lika många flerspråkiga medarbetare. Den här kombinationen gör att GeoFluent passar perfekt för RCI och våra medlemmar.”

RCI Logo
Keith Lodewyk
Customer Care Team Lead, RCI

Mer än 6 000 anställda på lösningscenter i 27 länder

Lionbridge är det största professionella översättnings- och lokaliseringsföretaget i världen. Här finns den språkliga expertis och den verksamhetskapacitet som krävs för att ni ska få den största genomslagskraften i er kommunikation med globala kunder.

Adress till lokalt kontor

Karl Johansgatan 27
414 59 Göteborg

T: +46 31 303 26 50 
F: +46 31 12 11 40