Life Fitness

Lionbridge onDemand erbjuder en unik allt-i-ett-lösning med plattform och service för översättning, där offerter och leveransåtaganden automatiseras så att hela processen blir effektivare för Life Fitness. Mer information om Life Fitness finns på www.lifefitness.com.

Lionbridge onDemand effektiviserar Life Fitness översättnings-
processer

Resultat

Tack vare Lionbridge onDemand har samtliga avdelningar vid Life Fitness börjat använda ett automatiserat system för att effektivisera översättningsprocessen.

Här är några exempel på områden där Life Fitness har uppnått stora fördelar:

  • Automatiserade offerter och leveransdatum: onDemand är enkelt att använda och stöder över 50 innehållstyper, vilket gjort att alla avdelningar kunnat få automatiserade offerter och leveransdatum.
  • Effektivare inköpsprocesser: Inköpsorder och fakturor över alla kostnadscenter hanteras nu centralt i onDemand, vilket eliminerat risken för fel och behovet av manuell bearbetning.
  • Större insikt: Efter effektiviseringen av inköpsprocessen har onDemand-plattformen gett Life Fitness full insikt i individuella, avdelningsbaserade och övergripande utgifter.
  • Effektivare innehållsarbetsflöde: Med onDemand för Drupal har Life Fitness automatiserat översättningsflödet till och från sitt CMS.
  • Enkel granskningsprocess: Funktionen för lokal marknadsgranskning effektiviserar granskningsprocessen.
  • Konsekvent varumärkeston: Lionbridges unika lösning Global Brand Voice har hjälpt Life Fitness att uppnå en enhetlig varumärkesstandard på alla marknader.

Relaterade tjänster

Life Fitness samarbete med Lionbridge onDemand är ett sätt att ge respons till företagets mycket engagerade kunder genom att skapa intressanta och engagerande digitala upplevelser för varumärket.

Kundpresentation
LIONBRIDGE OCH LIFE FITNESS
Life Fitness effektiviserar översättnings­processerna med Lionbridge onDemand

”Life Fitness har många globala granskare som hjälper till med översättningsgranskningar men som också har andra ansvarsområden. Lionbridges globala varumärkesröst har gjort det möjligt för våra globala team att arbeta med Lionbridge och konsolidera våra varumärkestillgångar, däribland terminologidatabaser och språkliga riktlinjer. Detta har resulterat i högkvalitativa översättningar som är korrekta och relevanta och som kräver mycket liten eller ingen granskning av våra granskare.”

heather sieker
Heather Sieker
EMEA Marketing Manager