Lionbridge använder effektiva och agila lokaliseringsprocesser, vilket hjälper Thule att förbättra den globala kundupplevelsen så att kommunikationen kan ske på kundernas modersmål via flera digitala kanaler. Mer information om Thule finns på www.thule.com.

Thule litar på Lionbridge för översättning, webbplats­lokalisering och SEO för flera språk

Lionbridge hjälper Thule att kommunicera och skapa goda relationer med sina kunder över hela världen. Här är några områden där samarbetet har gett fördelar:

  • Kundupplevelser: Thule förlitar sig på Lionbridge för konsekvent och effektiv översättning av allt från marknadsföringsmaterial till bruksanvisningar, så att de kan möta sina globala kunder på deras egna språk.
  • Produktlanseringar: Thule använder en lean marknadsföringsmodell med globala verktyg och system för att ta nya produkter till många marknader och på många olika språk, med hjälp av Lionbridge som lokaliseringspartner.
  • Digitala upplevelser: För ett företag som sätter digitala upplevelser i första rummet är det avgörande att kunna kommunicera med konsumenter på deras modersmål. Thule verkar på 81 marknader och har stöd för 24 språk på webben, och anlitar Lionbridge för all sökoptimering och webblokalisering.

Relaterade tjänster

Thule samarbetar med Lionbridge för att lokalisera programvara, dokumentation, webbplatser, marknadsföringsmaterial, och för att ta fram en SEO-strategi och mycket mer.

Kundpresentation
LIONBRIDGE OCH THULE
Thule anlitar Lionbridge för webb­lokalisering och flerspråkig sök­optimering (SEO)

”Lionbridge har en central roll när vi lanserar produkter och publicerar översatt och lokaliserat innehåll. Lionbridge hjälper oss med översättningar och SEO i en mycket effektiv och smidig process.”

 

Tobias Bergström
Tobias Bergström
Director Digital Channels, Thule