Lionbridge Freeway: Översättnings­portal

Översättningsportalen Lionbridge Freeway är en säker, webbaserad portal som ger kunden projektinsyn och underlättar samarbetet genom en rad produktivitetshöjande moduler.

Kontroll över översättningen dygnet runt

Med Freeway kan du i realtid följa hur dina lokaliseringsprojekt fortlöper och hantera översättningarna. Med samarbetsverktygen på portalen kan du också kommunicera och dela information med andra teammedlemmar – i realtid.

På Freeway-portalen får du full insyn i översättningsprojekten dygnet runt genom:

  • Samarbetsfunktioner online för att kunna genomföra och redogöra för inhemska granskningsuppdrag
  • Realtidsrapportering om projektstatus, ekonomisk uppföljning och insamling av språkdata
  • Automatiserade projektinlämningar, offertförfrågningar och offertgodkännanden samt aviseringar för att minska administrationstiden
  • Konfigurerbara widgetar för att få behändiga, globala ögonblicksbilder av projektstatus, tilldelade uppgifter, nyckeltal med mera
  • CMS-integration via webbtjänster för automatiserad import och export av filer
  • Säker tillgång till lingvistiska tillgångar, tjänster, projektinformation och innehåll