Spel

Skapa kvalitativa spelupplevelser med våra heltäckande tjänster. Lionbridge Game Services finns med under hela produktionsprocessen, från kvalitetssäkring, testning och lokalisering till ljudproduktion och kommunikationshantering.

Nå slutanvändare över hela världen

Som spelproducent vill du ge slutanvändarna riktigt bra spelupplevelser. Det finns många intressenter, och det är en komplex process att få nöjda kunder.

  • QA-/testansvariga vill alltid minska tiden till marknad men med bibehållen kvalitet.
  • Lokaliseringsansvariga vill ha insyn tidigt i processen när de planerar och hanterar översättning i olika tidszoner.
  • Spelproducenter måste balansera tid och budget med den kvalitetsupplevelse som användarna får.
  • Communityansvariga hanterar problem med resurser, språk och tid.
  • Marknadsansvariga har ingen möjlighet att se helheten.

Att ha en partner med spelerfarenhet, global expertis och insikt i hela produktionsprocessen är en ytterst viktig framgångsfaktor. Det är här Lionbridge Game Services kommer in.

Enklare produktion med våra lösningar för:

  • Kvalitetssäkring och funktionstestning
  • Översättning och lokalisering
  • Lokalisering av speldialog
  • Communityhantering
  • Globala marknadsföringstjänster

Fokusera på dina kritiska kärnuppgifter och låt oss hantera och leverera en stor del av din arbetsportfölj. Vi ger dig möjlighet att outsourca arbetet till våra externa team som komplement till dina befintliga program. Vi kan också ha kontraktsanställda på plats hos dig om du föredrar det.

Lionbridge Game Services levererar snabb lokalisering av spelinnehåll. Vi testar också den lokaliserade versionen (inklusive plattform, maskinvara och programvara). Tillsammans med våra prisbelönta ljudproduktionsteam kan du skapa kulturanpassat spelinnehåll där den känslomässiga kontexten bevaras.

Med Lionbridge Game Services får du global närvaro, språklig expertis och erfarenhet av spelproduktion. Vi är en värdefull partner inom utveckling, testning, release och anpassning av dina spel. Vi hjälper dig nå ut till kunder över hela världen.

Lionbridge Game Services

Läs mer om Lionbridge Game Services (på engelska).