GeoFluent

Att erbjuda bra kundtjänst till flerspråkiga kunder är en komplex fråga. Det kan vara svårt att hitta effektiva kommunikatörer som kan kommunicera på de språk du behöver. Och det kan bli dyrt att ha bemannade kontaktcenter dygnet runt.

Förbättra kundupplevelsen med support på alla språk

När det handlar om att leverera support på alla språk har de vanliga alternativen bland annat varit:

 • Inte göra någonting (support sker bara på ett primärt språk)
 • Använda tolktjänster från tredje part
 • Använda resurser från kontoret (hitta någon där som kan prata språket i fråga)
 • Anställa tvåspråkiga handläggare
 • Utkontraktering
 • Öppna inhemsk kontaktverksamhet.

Och som om detta inte var svårt nog kräver kunderna i allt högre grad självbetjäningskanaler med svar i realtid.

Resultatet av allt detta kan blir en dålig kundupplevelse som i sin tur leder till frustration, hög kundansträngning, låg kundnöjdhet (CSAT), lågt net promoter score (NPS) och tappade kunder.

Se till att språket inte längre är en barriär mot kunder och prospekt

Med GeoFluent från Lionbridge får du ett nytt alternativ för att leverera support på alla språk: tekniken. Med den kan du leverera den språksupport som kunderna vill ha till en bråkdel av kostnaderna för traditionella flerspråkiga alternativ.

GeoFluent är en lösning för realtidsöversättning som kombinerar världens bästa översättningsmotorer med ett patenterat språklager för att förbättra kundupplevelsen. Genom att översättningarna anpassas och sparas i språklagret, säkerställer vi att terminologin används konsekvent utifrån bransch, produkt och, viktigast av allt, ert varumärke.

GeoFluents patenterade språklager ger dig den bästa möjliga varumärkesupplevelsen och eliminerar vanliga stavfel, felskrivningar, slang och andra översättningsproblem som rör innehåll och anpassning.

För att integrationen ska gå snabbt och enkelt fungerar GeoFluent som ett insticksprogram i din befintliga kommunikationsplattform – utan att IT-avdelningen behöver göra jobbet. På så sätt kan handläggare och konsumenter fortsätta att kommunicera i en välbekant miljö.

Vi har färdigbyggda integrationer för:

 • BoldChat
 • LivePerson
 • Moxie
 • Salesforce
 • Verint
 • Jive
 • Lithium
 • Outlook
 • Zendesk
 • Med mera

I GeoFluent går det dessutom att lagra färdiga, professionellt översatta svar på vanliga frågor som skickats in via digitala kanaler. Sammantaget innebär lösningen att dina handläggare kan arbeta snabbare och effektivare och samtidigt leverera en bättre kundupplevelse.

Läs mer om GeoFluent-tekniken för realtidsöversättning.

Kundpresentation
LIONBRIDGE OCH RCI
GeoFluent driver flerspråkig chatt vid RCI

”Effekterna har varit stora med bland annat ökad kundnöjdhet och användarvänlighet samt färre samtal. Vi har heller inte behövt anställa lika många flerspråkiga medarbetare. Den här kombinationen gör att GeoFluent passar perfekt för RCI och våra medlemmar.”

RCI Logo
Keith Lodewyk
Customer Care Team Lead, RCI