Tjänster för global marknadsföring

Att bygga varumärken som engagerar kunder i olika länder har sina speciella utmaningar. Budskapet måste vara konsekvent med varumärket, men innehållet samtidigt relevant för den lokala marknaden. Med hjälp av våra tjänster för global marknadsföring kan du skapa intressant och engagerande globalt innehåll på flera språk utan att ge avkall på kvalitet, konsekvens eller resultat. 

Maximera värdet av din globala marknadsföring

Konsumenter över hela världen ställer allt större krav på ditt varumärke och det innehåll du erbjuder dem. Budskapet måste tränga igenom bruset, och därför vara relevant för att bli effektivt. Innehållet och budskapet måste anpassas till respektive land och de kulturella förutsättningarna. Har du alla resurser som krävs?

Du kanske löser detta genom att ta olika byråer till hjälp. Men då riskerar du att behöva brottas med olika system och tekniker som inte är kompatibla med varandra. En ännu större risk är att du förlorar kontrollen över varumärket och budskapet till lokala aktörer som lovar runt men håller tunt. 

Välj Lionbridge för din globala marknadsstrategi


Minska krånglet med global marknadsföring och få ett bättre resultat med Lionbridges tjänster inom språk, marknadsföring och kreativ produktion.

Med Lionbridge som global partner får du tillgång till ett världsomspännande nätverk av experter inom såväl teknik som språk och olika kulturer. Vi kan hjälpa dig att:

  • Anpassa marknadskampanjer, inte bara översätta dem
  • Balansera motstridiga globala och lokala krav
  • Förenkla den globala kommunikationen

Med Lionbridge får du ett relevant innehåll på en global marknad.

Global Kundupplevelse

Kundpresentation
LIONBRIDGE OCH THULE
Thule anlitar Lionbridge för webb­lokalisering och flerspråkig sök­optimering (SEO)

”Lionbridge har en central roll när vi lanserar produkter och publicerar översatt och lokaliserat innehåll. Lionbridge hjälper oss med översättningar och SEO i en mycket effektiv och smidig process.”

 

Tobias Bergström
Tobias Bergström
Director Digital Channels, Thule