Tjänster för globalt innehåll

Det kan vara tillräckligt svårt att skapa innehåll som engagerar målgruppen och skapar resultat på bara en marknad. Att göra det på flera språk och för flera marknader och kulturer ställer än högre krav.

 

Skapa relevant innehåll för flera språk

Du vill självfallet skapa innehåll som intresserar, engagerar och påverkar presumtiva kunder och stärker varumärket. Då måste du ta fram en strategi för att hitta målgruppen, vilket budskap de ska nås av, vilka kanaler som ska användas och vilka affärsmål som ska sättas upp.

Det innebär att du måste ha kompetens att producera, hantera, marknadsföra och mäta innehållet. Du måste dessutom göra det kostnadseffektivt.

Om du väljer att använda olika byråer för att nå ut med ditt budskap på olika marknader blir utmaningarna ännu större. Kampanjerna riskerar att bli ineffektiva, målgruppen struntar i dig och du förlorar kontrollen över varumärket. Dessutom blir det dyrare.

De här utmaningarna ökar när du måste skapa globalt innehåll.

Skaffa en global innehållsstrategi

På Lionbridge har vi ett världsomspännande nätverk av experter som kan hantera hela innehållsprocessen på alla marknader. Vi hjälper dig att producera globalt innehåll som är konsekvent med ditt varumärke men samtidigt relevant och intressant för den lokala marknaden.

Med våra tjänster för global marknadsföring får du kontroll över en annars mycket tungrodd process. Vi kan:

  • Utvärdera vilka behov av globalt innehåll du har, ge rekommendationer för kommande inriktning och strategi och sedan genomföra den strategin på taktisk nivå
  • Tillhandahålla innehållsstrategier, innehållskreatörer, designers, copywriters, multimedietekniker och projektledare som tar fram rätt innehåll för din målgrupp
  • Samarbeta med kunder och deras byråer vid konceptutveckling och att skapa, leverera och mäta innehållet på olika marknader
  • Mäta resultatet mot uppsatta mål och nyckelvärden och lägga upp en strategi för kommande projekt eller kampanjer utifrån våra dataanalyser

Lionbridge kan erbjuda alla tjänster som du behöver för att skapa och leverera fungerande globalt innehåll. Det innebär att du får en enda kontaktpunkt oavsett om det handlar om en enstaka tjänst eller hela kampanjer från start till mål.