Global sökords­optimering

Om du vill vara säker på att just ditt varumärke hamnar högt upp i träfflistorna hos olika sökmotorer, måste du anpassa dem efter den lokala marknaden. Det räcker inte med att översätta nyckelorden från det ursprungliga innehållet.

Skapa en lyckad strategi för global sökords­optimering

När du planerar din SEO-strategi måste du tänka igenom hur folk söker. Vilken typ av frågor ställer en presumtiv kund som letar efter en viss typ av produkt? Det är inte alltid självskrivet. Sökorden som du väljer ut måste motsvara nyckelorden i dessa frågor.

Det är också viktigt att tänka på att sökorden skiljer sig åt beroende på var folk befinner sig. Kunder som gör sökningar på blöjor i USA skriver ”diapers”, medan kunder i England skriver ”nappies”, och båda är vedertagna engelska ord. För att lyckas med sin sökordsoptimering måste man vara medveten om dessa språkliga och kulturella skillnader.

Välj nyckelord utifrån kulturell kontext

Om du vill hitta de kunder som aktivt söker efter de produkter och tjänster som du marknadsför på en lokal marknad måste du optimera sökorden för varje enskild marknad utifrån dess särskilda förutsättningar. Det räcker inte med att översätta orden.

På Lionbridge har vi ett stort team med experter på global sökmotoroptimering som kan hjälpa dig ta fram en flerspråkig sökmotorstrategi som sedan genomförs på alla dina globala marknader. Våra inhemska resurser tar fram en flerspråkig SEO-optimering för alla språk du behöver.

Med våra tjänster för lokalisering, SEO och publicering kan du:

  • Komma ut snabbare på marknaden tack vare ett koordinerat genomförande
  • Sänka kostnaderna genom att undvika dubbelarbete
  • Få ett bättre resultat redan från start
Lionbridge Sverige Blog | Alla inlägg
SEO og oversttelse  hvordan hnger det sammen

Med andra ord, ju fler språk som din hemsida är översatt till, desto fler personer kommer att kunna hitta dit via sökmotorer.

SEO och översättning – hur hör det ihop? 2017-03-22