Tjänster för globala sociala medier

Om du inte tar kontroll över dina egna kommunikationskanaler kommer någon annan att göra det. För det krävs att du skapar ett globalt innehåll som är intressant och relevant för målgruppen, lyssnar på deras reaktioner och planerar proaktiva åtgärder som stärker ditt varumärke.

Kampanjer i sociala medier på global nivå

Det viktigaste när du utvecklar en kampanj – inte bara för sociala medier – är att innehållet är intressant och relevant för målgruppen. Och att budskapet stämmer överens med ditt varumärke, oavsett vilket land och vilken kultur du vänder dig till.

Om du väljer att arbeta med en enda global marknadsföringspartner blir arbetet både enklare och mer kostnadseffektivt.

Vi kan erbjuda följande lösningar för sociala medier:

 • Global hantering av sociala medier: Hitta målgrupper och sätt att kommunicera med dem, på alla språk och på alla marknader.
 • Skapa lokalt anpassat innehåll: Identifiera och skapa innehåll som intresserar och engagerar målgruppen, som ger dig följare över hela världen.
 • Global publicering: Få dina inlägg publicerade på alla plattformar efter noggrann kvalitets- och säkerhetskontroll.
 • Hantering av reklamkampanjer i sociala medier: Ditt bästa innehåll kan omvandlas till en effektiv reklamkampanj.
 • Lojalitetsplaner: Skaffa lokala ambassadörer och låt dem skapa innehåll som stöder ditt varumärke.
 • Analyser av globala sociala medier: Mät och optimera din varumärkesstrategi för sociala medier för att uppnå mål och nyckeltal.

Lyssna på det som sägs i globala sociala medier

Sociala medier bygger på en dialog. Du levererar ett innehåll som dina följare säkerligen har åsikter om. De kanske gillar det – eller hatar det. Det kan vara bra för varumärket, eller förödande om du inte har en strategi för hur du hanterar dina sociala medier. Därför måste du dygnet runt övervaka och lyssna av vad som sägs, och reagera därefter. Genom att lyssna på din målgrupp får du dessutom insikter i vad de gillar och ogillar, och kan planera proaktiva åtgärder och intressant innehåll utifrån dessa kunskaper. Lionbridge har ett nätverk av specialister över hela världen, som dygnet runt kan hjälpa dig med följande:

 • Analyser av ämnen och sentiment: Analysera alla omnämnanden för att ta reda på vad och hur kunderna säger om och känner för ditt varumärke.
 • Sökrekommendationer: Optimera sökningen genom ett snävare eller större antal nyckelord, och anpassa innehållsstrategin utifrån vad folk söker efter i olika digitala kanaler.
 • Krisbevakning och kundsupport: Övervaka i realtid nyckelord som kan påverka ditt varumärke negativt, och skapa snabba svar med hjälp av lokala experter.
 • Produkt- och affärsanalys: Hur stor digital marknadsandel har du? Hur mår ditt varumärke? Är dina tjänster tillräckligt bra? Och hur kan du förbättra dina produkter och tjänster?
 • Marknadsundersökningar: Analysera och testa dina marknadsföringskampanjer, produktidéer och annonser för att få bättre resultat från dina marknadsinsatser och minska kostnaderna.

Med Lionbridges tjänster inom globala sociala medier får du tillgång till experter på alla marknader, såväl inom språk som kulturell anpassning och marknadsföring. Med vår hjälp ser du till att varumärkesbudskapet blir konsekvent samtidigt som innehållet blir intressant och relevant för den lokala marknaden.