Globala tjänster för maskinintelligens

Många organisationer tar fram intelligenta system för att förbättra människors upplevelser överallt: hemma, i bilen eller på jobbet. De som utvecklar gränssnitten till virtuella assistenter och andra produkter får stora mängder av utbildningsdata och feedback som gör lösningarna mer naturliga, exakta, relevanta och intuitiva.

Det är en betydande utmaning som Lionbridge löser med hjälp av språk- och dataverksamheter som genererar högkvalitativa globala data som förbättrar systemen. Vi kombinerar det med global testning av användarupplevelser och samlar in feedback för att ständigt förbättra människors upplevelse av de här intelligenta systemen.

Med skalbar och fullständig global täckning bidrar Lionbridge med en mänsklig komponent till våra kunders AI-arbete. När kunderna agerar snabbt för att lösa dataproblem, tar Lionbridge hand om programlednings- och driftkraven och genomför lösningar. Vi anpassar oss helt till kundernas organisationsstruktur, processer och system och har mer än ett årtiondes erfarenhet av att arbeta med känsliga kundprogram.

Våra tjänster

Språk- och dataverksamheter

Lionbridge tillhandahåller data av högsta kvalitet för att uppfylla kundernas höga standarder och förbättra intelligenta system. Det gör vi via en rigorös rekryterings- och urvalsprocess och en mogen kvalitetssäkring. Vi arbetar både med kundsystem för storskaliga och säkerhetsklassade projekt och med våra egna verktyg.

Våra språkverksamheter hjälper dig att ta fram mer intuitiva gränssnitt för naturliga språk, bland annat:

 • Grammatiskt korrekta fraser för talade meningar eller skriven text
 • Konsekvenskontroll (stora och små bokstäver, stavning, korrekturläsning, osv.)
 • Översättning av talade ord eller skriven text
 • Translitterering av ord och fraser

Våra dataverksamheter ger dig renare indata för utbildningsmotorer, bland annat:

 • Datainsamling: vi fångar och registrerar exempel på tal, skriven text, bild och video
 • Databearbetning och datakonstruktion
 • Transkription av inspelat tal
 • Märkning och notering av text, talat språk och videor (text, bilder, ljud eller video)
 • Rensade och kontrollerade data för dina igenkännings- och sökmotorer
 • Formulering av grammatiska regler på valfritt språk
 • Domänspecifika ordböcker och ontologier

Lingvistisk bemanning

Lionbridge har den expertis som kunderna behöver, till exempel lingvister, fonetiker, transkriberare, översättare, bedömare och experter på användarupplevelse.

Kundernas behov styr var de här resurserna arbetar – på avstånd, lokalt eller på ett Lionbridge-kontor.

Testning av användarupplevelsen

För att nya gränssnitt ska fungera är det viktigt att förstå hur människor världen över upplever de intelligenta systemen i sina hem och bilar.

Lionbridge har ett virtuellt, globalt nätverk på olika platser och i olika befolkningsgrupper som kan återkoppla och ge insikter om nya produkter, algoritmer, funktioner och språk. Vi har flexibilitet och infrastruktur för att sätta upp testlabb, i molnet eller på ett kontor, nära kundernas FoU-anläggningar – ett vanligt behov för fordons infotainmentsystem.

Vi hanterar också säker distribution av maskinvara för testning på marknader enligt sekretessavtal.