Tillverknings­industrin

Tillverkningsindustrin upplever stora förändringar på grund av den snabba digitaliseringen. Företag som vill hålla sig konkurrenskraftiga måste sänka kostnaderna och öka effektiviteten, samtidigt som de är nyskapande. Optimera din digitala omvandling globalt. Fokusera på viktiga initiativ genom att outsourca översättning, tekniska skribentuppgifter och teknisk support.

Skapa en stark grund för digitaliseringen

Industri 4.0: En ny era för tillverkningsindustrin. Omvandlingen sker snabbt i industrin med nya tekniska framsteg, med allt från stora datamängder till ständig uppkoppling och interaktion mellan människa och maskin.

Men i den här miljön består framstegen oftast inte av nya maskiner, utan i den produktivitetsökning som tekniken ger.

Digitaliseringen är inte längre en innovation. Det är en absolut nödvändighet för att behålla konkurrenskraften.

Skapa nytt värde med ny effektivitet 

För att hålla företaget konkurrenskraftigt och lönsamt på den globala marknaden måste du sänka kostnaderna och öka effektiviteten, samtidigt som du driver nytänkandet. Då krävs snabbhet, storskalighet och global expertis.

Lionbridges lösningar inom språk, teknik och global marknadsföring kompletterar kompetensen inom ditt företag. Du kan outsourca översättning, tekniska skribentuppgifter och teknisk support och i stället fokusera helt på din globala digitala omvandling.

Våra lösningar för tillverkingsindustrin omfattar bland annat:

Vi använder Lean Six Sigma-metodik för att förbättra produktivitet och kostnadseffektivitet. Vi är också branschcertifierade med bland annat ISO, ANSI, SAE, MIL-SPEC och MIL-STD.

Vi förstår dina utmaningar. Som betrodd partner till några av världens största företag förstår vi också innovation.

Tillsammans kan vi optimera den globala digitala omvandlingen på ditt företag.