Lionbridges avdelning för juridiska översättningar

Inom det juridiska området blir det alltmer innehåll att hantera. För många företag har juridiska översättningar blivit en ohanterlig arbetsuppgift. Ofta har varken stora eller små företag de interna resurser eller den teknik som behövs.

Klara utmaningarna med juridiska översättningar

Globaliseringen genom fler internationella transaktioner och mer internationell handel innebär att behovet av specialiserade juridiska översättningar ökat. Det kan gälla allt från översättning av patentansökningar, stöd för elektronisk bevisanskaffning vid komplicerade rättstvister till översättning av kommersiella avtal. För att kunna hantera detta komplexa material behöver du en partner som både är expert på språk och har juridisk erfarenhet.

Lionbridge erbjuder flera lösningar inom det juridiska området. Vi anlitas av fler än 700 organisationer världen över, bland annat advokatbyråer som kvalificerar sig för Global 100, finansiella institutioner, läkemedelsföretag, teknikutvecklare och tillverkningsföretag. Vi har expertkunskap inom de flesta områden och har bistått med kompetens vid flera av de allra största juridiska fallen.

Hos vår Geotext Translation-avdelning för översättning av juridiska dokument kan du få hjälp med: 

  • Juridiska tvister och utredningar 
  • Skiljedomsförfaranden 
  • Fusioner och förvärv samt antitrustfrågor 
  • Arbetsrätt 
  • Regelefterlevnad 

Du kan dessutom utnyttja vår onDemand-portal för att få snabba, korrekta översättningar av juridiskt innehåll som inte berörs av lokala föreskrifter.

Genom våra produktionsnav i London, New York och San Francisco kan du få hjälp dygnet runt, året runt.