Vänd dig till Lionbridges experter på juridisk tolkning

Flerspråkig kommunikation har fått allt större betydelse i dagens globaliserade ekonomi, särskilt inom det komplicerade juridiska området. För en tolk räcker det dock inte att kunna tala flera språk. Han eller hon måste också behärska juridiken.

Låt oss hjälpa dig hitta rätt juridisk tolk

För en advokatbyrå eller juridisk avdelning på ett företag kan det vara svårt att hitta en lämplig juridisk tolk för ett visst uppdrag. Kunden kanske är extra krävande. Ämnet kan vara svårt. Det kanske krävs en specialiserad rättstolk. Eller så har du inte har tid, ork eller intern kompetens för att leta efter en tolk med både språklig och juridisk kompetens.

Varje dag rekryterar Lionbridge specialinriktade tolkar inom juridik, ekonomi och teknik till advokatbyråer och juridiska avdelningar världen över. De bistår vid vittnesmål, möten, förhandlingar, utfrågningar och konferenssamtal.

Eftersom vi finns i tre olika tidszoner kan vi hantera dina tolkningsförfrågningar dygnet runt. Vi kan bistå med tolktjänster, simultantolkning och kontrollera tolkning över hela världen på över 100 språkkombinationer. Kort varsel är heller inget problem.

I nära samarbete med kunden bestämmer vi vad som krävs för projektet i form av ämneskunskaper, språk, plats, tid och vilka kvalifikationer tolken behöver ha.

  • Efter att ha stämt av alla uppgifter med ditt team återkommer vi inom kort med förslag på olika kandidater.
  • Du ges alltid möjlighet att granska de föreslagna tolkarnas erfarenhet och kvalifikationer före bokning.
  • Vi kan också hjälpa dig att boka in intervjuer med kandidaterna.
  • Vi kan dessutom hantera eventuell utrustning som kan behövas eller sätta ditt team i direktkontakt med en pålitlig leverantör. Det kan spara både tid och pengar.