Tjänster för juridisk översättning från Lionbridge

Juridiken är ett komplext område som måste hanteras med största noggrannhet. Företag som verkar på en global marknad måste dessutom hantera frågorna – som kan omfatta tusentals dokument – på flera olika språk.

Tjänster för korrekta juridiska översättningar

En leverantör av tjänster för juridiska översättningar måste kunna erbjuda både språkliga och juridiska experter. Översättaren måste förstå både syftet med dokumenten som ska översättas och nyanserna i de juridiska begreppen.

Genom vår avdelning för juridisk översättning, Geotext Translations, kan Lionbridge erbjuda juridiska och lingvistiska lösningar för alla branscher och områden. Vi har över 20 års erfarenhet, och har nyligen bistått med översättningstjänster vid flera invecklade tvistemål.

Tack vare vår tjänstemodell kan vi hantera stora översättningsvolymer med kort varsel. Vi har produktionsnav i New York, San Francisco och London med fullständig service.

Våra översättare finns i alla tidszoner. Det innebär att du kan vända dig till oss dygnet runt, året runt för att få omedelbar hjälp med din översättning.

Genom våra strukturerade processer kan vi utföra översättningarna snabbt och effektivt, utan att ge avkall på kvaliteten. Därför anlitas vi löpande av ledande advokatbyråer när översättningen av juridiska dokument kan spela en avgörande roll.