Lionbridges globala tjänster för juridisk rekrytering

För advokatbyråer och juridiska avdelningar med världen som marknad kan kompetensförsörjningen bli ett problem. Det är inte lätt att hitta och rekrytera personer med rätt erfarenhet. Då behövs en partner med brett globalt nätverk.

Rekrytera flerspråkig juridisk personal till din egen organisation

För företag med global närvaro är det en särskild utmaning att hitta och rekrytera personer som både besitter juridisk kompetens och talar flera språk. När du väl har lyckats hitta en person till ditt lokala kontor, hur vet du då att det är den bästa kandidaten?

Detta kan Lionbridges rekryteringslösning hjälpa dig med. Vi har över 40 kontor i mer än 20 länder. Med våra resurser kan vi snabbt anlita inhemska resurser världen över för lokal placering. Vi kan också hitta lämpliga och säkra lokaler, som uppfyller specifika krav på sekretess och datahantering.

Vi sätter samman ett lokalt team med skickliga experter på språk och juridik som passar just dina behov, beroende på språk, ämne och leveranskrav. Våra översättare har ofta universitetsexamen inom områden som juridik och ekonomi och från den filosofiska fakulteten.

Om det behövs kan vårt lokala team vara igång inom ett dygn. I särskilt viktiga fall kan vi ha en expert på plats, eller ett helt team, redan samma dag.

Vi bemannar med experter på juridisk översättning och tvåspråkiga jurister som kan bistå på många sätt:

  • Översätta hela akter
  • Redigera och granska dokument som översatts internt
  • Producera muntliga eller skriftliga sammanfattningar av akter på främmande språk
  • Fastställa relevansen hos akter på främmande språk
  • Koda eller indexera akter på främmande språk till en databas
  • Vara ett stöd vid flerspråkig bevisanskaffning
  • Projektleda och supporta din personal