Life Sciences

Vi hjälper varumärken inom Life Sciences att kommunicera på globala marknader

Både tillväxtmarknader och befintliga marknader växer snabbt. Landskapet för kliniska tester blir allt bredare. Reglerna blir allt fler och mer invecklade. Vad kan då vara bättre än att samarbeta med en global expert på översättning inom Life Sciences.

Lär mer om Lionbridges erbjudande inom Life Science:

Kliniska lösningar

Stöd under alla faser vid kliniska tester med översättning och granskning utfört av ämnesexperter.

Clinical Solutions

Lösningar för medicinsk utrustning

Dra nytta av vår långa erfarenhet av medicinsk utrustning – vi har beprövade översättningslösningar för alla faser av produktens livscykel.

Medical Device Solutions

Regulatoriska lösningar

Men en helt integrerad lösning och beprövade och rigorösa processer hjälper vi dig med de handlingar som ska till de lokala tillsynsmyndigheterna.

Regulatory Solutions

Marknadsföring inom Life Sciences

Vi har lokala experter på marknadsföringsöversättning för patientrekrytering, reklamtext, reklaminslag i tv, webb och radio, innehåll på företagets webbplats, lokalisering, produktion, med mera.

Life Sciences Marketing

Företagskommunikation

Vi har de översättningstjänster du behöver för personalutbildning, internkommunikation, juridik, fusioner och förvärv, investerarrelationer, pressmeddelanden, med mera.

Corporate Communication

Översättningar inom Life Science: Högre effektivitet, mindre risk

Vår verksamhet:

När ditt företag växer globalt kan effektiva språkprocesser betyda skillnaden mellan succé och en missad affärsmöjlighet. För att kunna klara deadline och säkerställa kvaliteten behöver du rätt resurser för översättning, granskning och slutförande.

Lionbridge Life Sciences är helt och hållet inriktade på de unika behoven inom den globala läkemedelsindustrin, företag som tillverkar medicinsk utrustning och CRO-organisationer. Våra Life Sciences-specialister, kvalitetssystem och vår struktur fungerar som ett stöd i din verksamhet.

Vi erbjuder:

+ Oöverträffad kapacitet av språk- och produktionsresurser som är ämnesexperter

+ Branschens bästa kundservice

+ Bättre kvalitet och leverans än konkurrenterna

+ Innovativ teknik där allt ingår – du behöver inte skaffa dyra och onödiga verktyg, användarlicenser eller supportavtal

Life Sciences: Kundcase

Challenge
Solution
Result

Ett globalt läkemedelsföretag med verksamhet i 150 länder ville minska antalet leverantörer av översättnings- och lokaliseringstjänster från över 250 stycken till en enda. Målet var sänkta kostnader, ökad säkerhet och större effektivitet i hela företaget.

Företaget tvingades ha en mängd olika lagringsplatser och översättningsminnen på olika håll i världen för att klara av översättningar inom allt från kliniska tester, regleringar, utbildning och juridik till marknadsföring. Det var dessutom svårt att skydda företagets konfidentiella information i den egna globala infrastrukturen.

Vi hjälpte företaget att:

  • Skapa en centraliserad plattform för översättningsminnen
  • Utveckla protokoll för åtkomst till innehåll, som till fullo uppfyllde företagets säkerhetskrav
  • Utveckla en onlinebaserad leveransplattform där samarbete, övervakning och rapportering kunde ske under kontrollerbara former
  • Genom effektivare användning av översättningsminnen kunde företaget varje år spara miljontals dollar
  • En enda säker plattform hanterar nu alla översättningsprojekt
  • Kunden har fått bättre arbetsflöden och standardiserade processer
  • Dedikerade översättningsresurser och projektledning har gett högre kvalitet och mer enhetlig service

Mer än 6 000 anställda på lösningscenter i 27 länder

Lionbridge är det största professionella översättnings- och lokaliseringsföretaget i världen. Här finns den språkliga expertis och den verksamhetskapacitet som krävs för att ni ska få den största genomslagskraften i er kommunikation med globala kunder.

Adress till lokalt kontor

Karl Johansgatan 27
414 59 Göteborg

T: +46 31 303 26 50 
F: +46 31 12 11 40