Life sciences-marknadsföring

Världens life sciences-företag står inför enorma möjligheter. Marknaden för produkter och tjänster växer både på befintliga marknader och tillväxtmarknader. Basen för kliniska prövningar breddas. Samtidigt blir regelverken allt snårigare. Det är dags att ta hjälp av en expert för att nå ut.

Få effektivare översättningar med lägre risk

Hur du hanterar språket vid en global expansion kan betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande. Innehållet ska inte bara översättas, det måste också anpassas efter lokala regelverk och inte minst tilltala den tänkta målgruppens kultur och preferenser. För att lyckas uppnå rätt kvalitet och hålla leveranstiderna krävs rätt resurser för översättning och granskning.

Lionbridge Life Sciences arbetar uteslutande med globala företag inom läkemedel, medicinsk utrustning och klinisk forskning. Vi är därför experter på ditt område och kan hjälpa dig att göra bättre affärer. Vi erbjuder:

  • Ett enormt nätverk av språkliga experter med fackkunskaper inom ditt område
  • Branschens bästa kundtjänst
  • Bättre leveranstider och högre kvalitet än konkurrenterna
  • Innovativ teknik utan extra avgifter. Du behöver därför inte själv investera i dyra och onödiga verktyg, användarlicenser och supportavtal