Företags­kommunikation från Lionbridge Life Sciences

Dagens globala företag inom läkemedel och medicinsk utrustning behöver inte bara översätta allt sitt specifika life sciences-material, de behöver också hjälp att översätta sin dagliga kommunikation.

Effektiv översättning av global företags­kommunikation

Alla företag behöver effektiv kommunikation för att lyckas. På en internationell marknad måste företagskommunikationen också översättas och lokaliseras. Men ofta duger det inte med vanliga affärsöversättare eller rent medicinskt inriktade översättare.

Vad ett globalt företag behöver är en partner som kan erbjuda breda översättningstjänster och specialistresurser som behärskar både affärsspråk – på flera språk – och som har lämplig kunskap och erfarenhet inom life sciences.

Lionbridge Life Sciences har ett stort globalt nätverk av specialiserade resurser som uppfyller dina krav på översättning av företagskommunikation, inom bland annat följande områden:

  • Personalutbildning
  • Internkommunikation
  • HR
  • Juridik
  • Fusioner och förvärv
  • Investerarrelationer
  • Pressmeddelanden

Lionbridge har under 20 års tid hjälpt världens största och mest kända varumärken med översättning av affärsinriktad kommunikation.

Som partner till Lionbridge Life Sciences får du tillgång till vår globala infrastruktur, breda kunskap inom life sciences-området och flerspråkiga experter. Vi kan hjälpa dig att få bättre företagskommunikation med interna och externa målgrupper i hela världen. Som internationellt börsnoterat företag arbetar vi alltid utifrån de allra högsta säkerhetskraven.