Lösningar för globala kliniska prövningar

Kliniska prövningar har blivit allt svårare att genomföra. Hela processen – från rekrytering av försökspersoner till den slutliga dokumentationen – är ofta oerhört krävande. Tillsammans med Lionbridges översättare och ämnesexperter blir det lättare att hantera kliniska studier för olika språk och kulturer.

Korrekt översättning vid kliniska prövningar

Att översätta dokumentation vid kliniska prövningar handlar inte enbart om språk och dialekter. Översättaren måste självklart förstå det språk som försökspersonerna och det undersökande företaget pratar. Han eller hon måste dessutom uppfylla de tekniska krav och krav på ämneskunskaper som ställs för prövningen.

Lionbridge Life Sciences kan hjälpa dig under den kliniska prövningens alla faser:

  • Prövningens inledande skede: Det är i denna viktiga inledande fas som myndigheterna i respektive land ska godkänna studien. De som utför prövningen måste också vara informerade, engagerade, utbildade och godkända. Att ha snabb kommunikation och koordinera samarbetet med CRO:n (företag inom klinisk forskning) får stor betydelse för hela det kommande arbetet. I det inledande skedet ställer vi upp processer för hur dokumentationen ska hanteras och följas upp, och en tidplan för arbetet. Med Lionbridges projektledare inom Life Science får du alltid snabba och säkra leveranser.
  • Rekrytering av försökspersoner: Föreskrifterna gällande patientsäkerhet är ofta mycket omfattande och stränga. Därför är det oerhört viktigt att det material som patienterna får innan och under prövningen granskas extra noga. Våra inhemska experter, både inom medicin och juridik, granskar och godkänner alla översättningar. På så sätt går det fortare att få prövningen godkänd av respektive myndighet.
  • Tiden spelar roll: En del dokumentation kräver extremt snabba översättningar, men de får absolut inte innehålla språkliga fel. Med våra arbetsflöden och lingvistiska resurser kan du få båda.

Lionbridge Life Sciences anlitar enbart språkresurser med fackkunskaper, som legitimerade läkare och kliniker. På så sätt garanterar vi att översättningarna inte innehåller fel – vilket kan vara fallet med mindre erfarna generalister.

I vårt nätverk ingår över 10 000 experter inom fler än 240 språkkombinationer. Vi har dessutom kapacitet att öka volymen för en ny kund tio gånger om under ett och samma år utan att det påverkar leveransen och kvaliteten.

Vi har dessutom särskilda projektledare och produktionsteam som arbetar med kliniska program. När du vänder dig till Lionbridge Life Sciences för översättningar vid kliniska prövningar får du vårt fulla stöd från start till mål.