Globala lösningar för medicinsk utrustning

Alla tillverkare av medicinsk utrustning måste kunna hantera en mängd komplicerade frågor. Det kan handla om allt från internationell forskning och utveckling till kliniska prövningar lokaliserade till olika geografiska områden. Dessutom kringgärdas verksamheten av omfattande nationella och lokala föreskrifter. Då känns det tryggt att ha partner med kunskap och erfarenhet inom både översättning och sjukvårdsutrustning att förlita sig på.

Översättnings­tjänster för medicinsk utrustning

Tidigare var det vanligt att tillverkare av medicinska enheter och sjukvårdsutrustning i första hand arbetade lokalt. Utveckling, godkännande och marknadsföring genomfördes först på hemmaplan. Först därefter lanserades produkterna i andra länder. Nu utvecklas utrustningen från början för en internationell marknad.

Därför behövs det språkexperter i alla faser under utrustningens hela livscykel: utveckling, tester, godkännanden, utveckling av programvara och dokumentation, marknadsföring och kundstöd.

Hos Lionbridge Life Sciences har vi lång erfarenhet av att översätta medicinsk utrustning, med lösningar som passar produkternas alla olika faser.

Vi kan erbjuda:

 • Effektivare intern kommunikation mellan teamen
 • Utbildning och dokumentation
 • Dokumentation för kliniska prövningar
 • Hantering av regulatoriska handlingar
 • Lokalisering och testning av programvara
 • Dokumentation för kundtjänst
 • Landsspecifik översättning och kreativ översättning
 • Lokalisering av multimedia
 • Juridisk översättning

Lionbridge gör skillnad 

Lionbridge Life Sciences har varit en ledande leverantör av översättning och språkstöd för medicinska enheter i över 20 år.

 • Vi överträffar ständigt våra konkurrenter när det gäller kvalitet och tidplaner.
 • Vi har ett nätverk med över 10 000 språkexperter från hela världen som enbart arbetar med life sciences.
 • Vi kan snabbt öka kapaciteten vid behov.

Vi har utvecklat och vidareutvecklat vår egen teknik under de senaste 12 åren utifrån kundernas behov och kraven på regelefterlevnad. Genom att vända dig till oss behöver du inte investera i egna eller fristående system.

Med vår teknik får du fullständig kontroll över dina tillgångar, nyckelvärden och arbetsflöden. Tekniken får du på köpet när du anlitar Lionbridge Life Sciences.