Marknadsföring inom Life Sciences

Att översätta marknadsföringsmaterial inom life sciences-området ställer alldeles särskilda krav. Produkterna och tjänsterna omfattas ofta myndighetsföreskrifter som kraftigt begränsar hur de kan marknadsföras. Hos Lionbridge får du hjälp att förstå dessa regleringar, och hur du kan genomföra dina kampanjer utan överträdelser.

Öka kännedomen hos läkare, patienter och konsumenter inom lagens gränser

I de flesta länder finns lagar, föreskrifter och regler för hur produkter och tjänster inom life sciences-området får marknadsföras eller kommuniceras. Reglerna skiljer sig från land till land, och därför måste ofta själva innehållet anpassas utifrån dessa begränsningar. I Sverige är det till exempel inte tillåtet att hävda att en produkt har en läkande effekt. Då klassas den som läkemedel och måste godkännas.

Inom Lionbridge Life Sciences erbjuder vi alla tjänster och experter som du kan tänkas behöva för att få ett kulturellt anpassat innehåll. Samtidigt som det håller sig inom gränserna för vad som är tillåtet enligt lokala regler och föreskrifter.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Annonstext
  • Webb- och radioreklam
  • Webbplatsinnehåll
  • Lokalisering och produktion av film (bland annat lokalisering av bildelement, röstpålägg och dubbning)
  • Broschyrer
  • Patientrekrytering

Lyckas med dina life science-kampanjer

Företag som genomför sina kampanjer i flera länder på flera språk ställs inför en mängd utmaningar. De måste administrera kampanjerna, anpassa innehållet till olika kulturer, översätta innehållet och ta fram sökord som anpassas efter den lokala marknadens förutsättningar.

Lionbridge har mångårig och global erfarenhet av att hantera marknadsföring inom life sciences i olika delar av världen och på olika språk. Med vår hjälp får du inte bara bättre avkastning på din webbinvestering. Du får också billigare och snabbare översättningar, tack vare vår egenutvecklade CMS-teknik.