Översättning via proxy

Har du för närvarande en enspråkig webbplats som du vill bygga ut med fler språk för att få större räckvidd? Om du inte vill byta plattform, investera i ny programvara eller lägga en större summa på översättning kan en proxylösning vara ett bra alternativ.

Snabb och effektiv webb­översättning

Med vår proxylösning för översättning kan du skapa flerspråkiga webbplatser utan hjälp av någon särskild programvara. Eftersom lösningen är plattformsoberoende kan den användas även om din webbplats egentligen inte är byggd för flera språk.

Fördelar:

  • En proxylösning hjälper dig att nå ut till människor i hela världen på just deras språk.
  • Låt specialister ta hand om den dagliga uppdateringen.
  • Översättningen kan granskas direkt i sitt sammanhang före publicering – ett enkelt sätt att höja kvaliteten.

Översättning via proxy är ett snabbt och effektivt sätt att översätta och lansera en flerspråkig webbplats. Om din webbplats inte är så stor tar det hela inte mer än två till tre veckor, beroende på hur komplex den är och hur många ord den innehåller. Lionbridge sköter hela processen åt dig från början till slut och hjälper dig med både proxyn och översättningen.

Eftersom vi erbjuder vår proxylösning inom ramarna för vår onDemand-plattform kan du även få andra typer av innehåll översatt, till exempel dokumentation, videoklipp och programvara.