Oberoende kvalitetssäkring av språk

Du måste skapa innehåll som fungerar på olika marknader med olika språk. Du vänder dig självklart till en översättningsleverantör. Men hur vet du att materialet blivit korrekt översatt?

Oberoende kvalitetssäkring av dina översättningar

När du översätter och lokaliserar innehåll till olika marknader på olika håll i världen, måste du kunna kontrollera att översättningen är korrekt. Helst ska översättningen också hålla hög språklig kvalitet. Det är då du vänder dig till en oberoende granskare som kan bedöma både översättningskvaliteten och själva översättningsprocessen.

Lionbridge Language Quality Services är en sådan oberoende språkgranskningstjänst. Vi arbetar helt självständigt gentemot Lionbridges övriga språktjänster och erbjuder opartisk rådgivning och analyser av översättningsleverantörens arbete.

Vi finns över hela världen, har ett gediget tekniskt kunnande och den språkliga kompetens och kulturella erfarenhet som krävs för att bedöma dina översättningar.

Vi kan dessutom erbjuda:

  • Leveranscenter i Brasilien, Kina, Frankrike, Indien, Irland och Polen
  • Validering av över 100 språk
  • Över 500 lokala granskare
  • Över 300 ämnesexperter
  • Integrering med all språkrelaterad teknik