Tjänster för realtids­översättning från Lionbridge

Alla företag med flerspråkiga kunder vet hur viktigt det är att kunna kommunicera med dem på deras eget språk. Men att ha egen flerspråkig personal kan vara en dyr lösning.

Skapa en starkare kundupplevelse med realtids­översättning

Med översättning i realtid kan du kommunicera direkt med dina kunder, utan fördröjning och oavsett språk. Kunden ställer frågor, och du svarar. Du och din kund kan utbyta information med varandra i bland annat följande kanaler:

  • Chatt
  • E-post
  • Support/ärendehantering
  • Forum/community
  • Kunskapsdatabas
  • Webbplatsinnehåll

Det spelar ingen roll vilket språk dina handläggare på kontaktcentret eller kunden talar. Genom översättning i realtid kan de ändå kommunicera och förstå varandra. Och det blir betydligt billigare än vad det kostar med flerspråkiga handläggare.

GeoFluent är en lösning för realtidsöversättning från Lionbridge. Den bygger på världens bästa översättningsmotor och ett patenterat språklager. Genom att översättningarna anpassas och sparas i språklagret säkerställer vi att terminologin används konsekvent utifrån bransch, produkt, kund och varumärke.

GeoFluents patenterade språklager ger dig den bästa möjliga varumärkesupplevelsen och eliminerar vanliga stavfel, felskrivningar, slang och andra översättningsproblem som rör innehåll och anpassning.

I GeoFluent går det dessutom att lagra färdiga, professionellt översatta svar på vanliga frågor. Sammantaget innebär lösningen att dina handläggare kan arbeta snabbare och effektivare och samtidigt leverera en bättre kundupplevelse.

Kundpresentation
LIONBRIDGE OCH RCI
GeoFluent driver flerspråkig chatt vid RCI

”Effekterna har varit stora med bland annat ökad kundnöjdhet och användarvänlighet samt färre samtal. Vi har heller inte behövt anställa lika många flerspråkiga medarbetare. Den här kombinationen gör att GeoFluent passar perfekt för RCI och våra medlemmar.”

RCI Logo
Keith Lodewyk
Customer Care Team Lead, RCI