Tekniska översättningar

Vid översättning av tekniska texter är det viktigast att översättningarna blir korrekta och kostnadseffektiva.

Översättning av tekniska dokument

Fördelarna med professionella tekniska översättningar är många, inte minst för att de kan öka din försäljning och lönsamhet genom att öppna dörren till nya marknader. På köpet får du nöjdare kunder, eftersom kunderna helst läser innehåll på sitt eget språk.

Genom att översätta i stället för att skapa helt nytt innehåll på alla språk sparar du in på kostnaderna. Inom vissa branscher finns det dessutom bestämmelser som kräver att de tekniska dokumenten översätts och det gör det naturligtvis extra intressant med kostnadseffektiva översättningar.

Priset för en dålig översättning kan å andra sidan bli väldigt högt – felaktiga översättningar av säkerhetsinformation, varningar och liknande kan få allvarliga följder. Mått, tabeller, diagram och symboler får inte heller bli fel.

Korrekt, effektivt och bekvämt

En bra teknisk översättning kräver en bra teknisk översättare – med rätt språklig kompetens och god kännedom om ämnesområdet.

Vi på Lionbridge kan hjälpa dig med hela översättningsprocessen. Vi tar hand om allt från översättningsminnen och ordlistor till språkliga riktlinjer och layout för alla språk. Vi har en effektiv, lokal språkgranskningsprocess och erbjuder integration med till exempel innehållshanterings- och skribentverktyg.

Några exempel på material som vi kan hjälpa dig med:

  • Användardokumentation
  • Snabbstartsguider
  • Handböcker
  • Förpackningstexter
  • Bruksanvisningar
  • Säkerhetsdatablad
  • Mycket mer