VÄLJ SPRÅK:

Roman Rariy

Chief Transformation Officer

 

Lionbridge Roman Rariy Photo

Som Chief Transformation Officer ansvarar Roman Rariy för förenkling och tillväxt inom alla affärssegment och affärsfunktioner hos Lionbridge. Han har också huvudansvaret för Lionbridges globala leveranscenter i Polen, Costa Rica, Slovakien, Kina och Indien.

Innan han började på Lionbridge ansvarade Roman för den heltäckande affärsverksamheten på Kraft Heinz i Kina och senare i Australien och Nya Zeeland. Han ledde ett flertal affärsomvandlingar inom försäljning och verksamhetsplanering, kundservice, tillverkning, logistik och inköp. I sin tidigare roll på L.E.K. Consulting hjälpte Roman privatkapital- och affärskunder med rådgivning inom fusioner och förvärv, tillväxt och verksamhetsförbättring. Roman har också haft ledande roller inom produktutveckling och projekthantering.

Roman har en masterexamen från Wharton School vid University of Pennsylvania och en doktorsexamen i kemi från Moskvas statliga universitet.


LinkedIn