Villkor för erbjudandet

< TILLBAKA

  • Detta erbjudande är tillgängligt för nya och befintliga kunder till Lionbridge.
  • Standardvillkor gäller för nya kunder.
  • Befintliga kunder kommer att vara bundna av sina befintliga avtalsvillkor.
  • Internkommunikation definieras som text, dokument eller videor som kräver översättning eller transkribering, vars avsedda målgrupp är medarbetare, partners eller leverantörer till den kund som beställer arbetet.
  • Detta erbjudande täcker endast det första målspråket som innehållet kommer att översättas till.
  • Det totala värdet för projektet/projekten får inte överstiga 5 000 amerikanska dollar. Om projektet/projekten är större än 5 000 amerikanska dollar kommer slutofferten att minskas med 5 000 amerikanska dollar.