VÄLJ SPRÅK:

A person video chatting with a doctor

Tolkningstjänster och distributionen av covid-19-vaccin

Tolkar kan överkomma språkbarriärer vid vaccindistribution

Tjänster för översättning i realtid, skräddarsydda för sjukvården

Den största vaccindistributionen i modern historia pågår just nu. I skrivande stund har 98,2 miljoner doser vaccin administrerats i USA. Men det är ett litet antal jämfört med hur många som behöver administreras för att flockimmunitet ska kunna uppnås. Vårdexperter uppskattar att 70 till 85 % av alla amerikaner behöver vaccineras för att uppnå detta mål.

Över 51 miljoner amerikaner talar ett annat språk än engelska hemma, vilket innebär att distributionen av covid-19-vaccin inte kan vara en enspråkig process. Lär dig mer om hur Lionbridges telefontolkningstjänster (OPI) och flerspråkiga support för chatt, sms och e-post kan överkomma språkbarriärer vid vaccindistributionen, vilket leder till att processen blir rättvis, jämlik och inkluderande för alla som behöver vaccineras.

Se vår infografik för att få reda på mer:

  • Så kan Lionbridge stödja dina språk- och tolkningsbehov i varje steg under vaccindistributionsprocessen
  • Så kan du förbereda dig på att svara på frågorna en patient kan ha om covid-19-vaccinet, oavsett språk
  • Vilka tolkningstjänster passar dina flerspråkiga behov bäst
  • #interpretation
  • #life_sciences
  • #resources
  • #blog_posts
linkedin sharing button

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge