Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Viktiga fakta
Ledarskap
Insikter
Nyheter
Trust Center

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Främja global hälsa med översättningstjänster för medicintekniska produkter

Kontakta oss och prata med en expert i dag.

Tjänster för medicinöversättning


Samarbeta med Lionbridges översättningsteam inom Life Sciences-tjänster och ta del av specialdesignade lösningar för dina produkter, marknader och patienter. Våra dedikerade team för medicintekniska produkter tar fram arbetsflöden som är anpassade efter dina produkters livscykel, från forskning och utveckling till godkännande och eftermarknad. Vi anlitar ett stort nätverk med specialiserade språkexperter, och världens ledande beslutsfattare förlitar sig på våra projektteam. Vårt kvalitetssystem har varit ISO 13485-certifierat ända sedan 2008 och vi ser till att du alltid får kvalitetsresultat som du kan lita på.

Varför ska du använda Lionbridges översättningstjänster för medicintekniska produkter?

Översättnings­tjänstområden för medicintekniska produkter

validering och kliniska undersökningar.

Få grepp om ständigt föränderliga regulatoriska standarder för medicintekniska produkter med utgångspunkt i dina FoU-processer. Ta hjälp av vår erfarenhet för att uppfylla MDR-standarder genom att integrera säkerhets- och övervakningsinformation i dokumentation, redan i designstadiet. Du kan lita på att vi hjälper dig med:

IQ/OQ/PQ-dokumentation

klinisk validering

klinisk prestanda

riskhantering

regulatoriskt innehåll.

Gör dig redo för den sista fasen av MDR-implementeringen och se till att din utvecklingskedja gynnas av förlängda deadlines. Det tillkommer allt fler anmälda organ (NB), men eftersläpningen ökar. Vi är medvetna om att klockan klämtar för att hantera äldre certifieringar. Lionbridge kan hjälpa dig att fatta strategiska beslut om omklassificerade produkter, medföljande diagnostik och biotekniska produkter. Våra robusta och rigorösa arbetsflöden hjälper kunder att få godkännanden på samtliga målmarknader. Vi kan hjälpa till med följande:

produktmärkning

bruksanvisningar 

SSCP:er

övrigt innehåll

Efter godkännande

Leverera tydligt och korrekt innehåll och kommunikation på valfritt språk för att hjälpa patienter att leva mer hälsosamma liv. Vi hjälper dig genom hela MDR-processen med dess ökade fokus på eftermarknadsövervakning. Lionbridges team har många års erfarenhet av att hantera produkt- och säkerhetsuppdateringar, PSU:er och SUSAR:er samt eftermarknadsaktiviteter för kliniska prövningar.

Företagsmaterial

Dra fördel av användningsklara lösningar för medicinteknikföretag som vill ta steget ut på marknader för programvara och konsumentelektronik. Vi har funktionerna och kapaciteten och en bred industriportfölj för alla traditionella innehållstyper. Förlita dig på oss för dina delade tjänster, marknadsföring, företagskommunikation, eLearning och mycket mer. Vi har också sofistikerade Smaⁱrt MT™- och Smaⁱrt Content™-lösningar för att hantera stora volymer och mer varierat innehåll.

”Vårt samarbete med Lionbridge har varit en väldigt positiv upplevelse. Som tillverkare av medicinteknisk utrustning på det snabbväxande området för titthålsoperationer, behövde vi en lyhörd partner med stor expertis inom vår bransch och relevanta förordningar. Lionbridge visade att de kunde erbjuda tjänster på hög och jämn nivå med sina anpassade lösningar för innehållsefterlevnad och stor omsorg för detaljer – även när våra tidsramar var snäva”.

- Croma

Lionbridges tankeledarskap inom översättningstjänster för medicintekniska produkter

Vi har stor kunskap om komplexiteten och regelverken i din bransch. Läs mer om vad våra experter har att säga:

Språkliga utmaningar med MDR och IVDR

Både EU MDR och EU IVDR har nu trätt i kraft. På vilket sätt skapar båda två parallella språkbehov?

Implantatkort för medicintekniska produkter enligt MDR

MDR omfattar uppdaterade krav för implantatkort. Ta reda på vilken information som krävs enligt de senaste ändringarna.

Eftermarknads­övervakning enligt MDR

EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) ökar den språkliga belastningen för aktiviteter gällande eftermarknadsövervakning. Se hur tillverkare kan förenkla sina svar.

Kliniska undersökningar och språkmässiga utmaningar med MDR

Läs om hur EU MDR ställer betydligt högre språkliga krav vid tillverkning, marknadsföring och distribution av medicintekniska produkter inom EU.

Ett axplock av våra kunder inom medicintekniska produkter

Hör av dig

Skicka ett meddelande och berätta hur vi kan hjälpa dig med dina behov av översättning för medicintekniska produkter.

Om du vill söka jobb hos Lionbridge, gå till sidan Bli en del av vårt team.