VÄLJ SPRÅK:

Förbättra patientresultat med översättning för kliniska prövningar

Leverera kommunikation i kliniska prövningar på valfria språk för ökat deltagarengagemang och en bättre upplevelse.

Optimera kommunikationen med alla deltagare i kliniska prövningar


Anpassade språklösningar för framgång i kliniska prövningar 

För att kunna genomföra kliniska prövningar i flera regioner krävs effektiv kommunikation under hela utvecklingscykeln. Med korrekta översättningar kan prövningssponsorerna minska kostnader, fel och ineffektivitet. Samtidigt förbättras patienternas resultat och upplevelse. Med Lionbridge kan du leverera optimal forskning och patientresultat snabbare. 

Lionbridge Life Sciences har flera decenniers erfarenhet av att tillhandahålla anpassade språklösningar för kliniska prövningar i alla faser, inom olika behandlingsområden, indikationer och deltagargrupper. Vi tillför omfattande ämneskompetens, rigorösa kvalitetskontroller och innovativ teknik. Välj lämpliga alternativ i vår omfattande portfölj med lösningar för kliniska studier för att kunna leverera korrekta översättningar som uppfyller regelverk och ger bästa möjliga patientresultat. 

Potentiella användningsområden för AI inom Life Sciences (på engelska)

Lär dig mer om hur AI kan förbättra arbetsflöden i Life Sciences och användas inom bland annat forskning och godkännande av läkemedel.

Läs mer i vår blogg.

Språklösningar för läkemedelsindustrin/kliniska prövningar

Prövningsadministration

Se till att din prövning lyckas genom förebyggande och heltäckande, flerspråkigt stöd. Lionbridge kan hjälpa till med genomtänkta och skalbara språkhanteringsstrategier. Vi har stor erfarenhet av de strikta språkkraven i kliniska prövningar, standardiserade format och komplicerad teknisk terminologi. Anförtro översättnings- och språkkraven till Lionbridge för dina viktiga dokument, bland annat:

 • Vetenskaplig dokumentation för forskningspersoner och forskare
 • Material till prövningsdeltagare  
 • Övriga dokument som krävs för att genomföra en klinisk prövning

Märkning

Korrekt märkning av prövningsläkemedel (IMP) är avgörande under hela livscykeln för den kliniska prövningen. Vi kan hjälpa till med följande:

 • Säkerställa efterlevnad av komplexa och produktbaserade, regulatoriska krav i enskilda jurisdiktioner 
 • Språk- och ämnesexperter som kan hantera översättningskrav
 • Strukturerad innehållshantering för att producera lokal märkning och utföra regulatorisk validering
 • Sammanställa frasbibliotek för enhetlig och konsekvent översättning av märkning
 • Ta fram kvalitetssäkrade och automatiserade produktionsarbetsflöden för korta ledtider 

 

Kliniska utfallsbedömningar (COA)

För att kunna samla in korrekta och tillförlitliga COA-data krävs lämpliga COA-instrument, standardiserade metoder för COA-administration och kulturell kompetens. Lionbridge har expertisen, banbrytande teknik och flera årtiondens erfarenhet av att hjälpa sponsorer med följande:

 • Utföra lingvistisk validering
 • Migrera data till ett elektroniskt datainsamlingssystem (eCOA)
 • Utföra tester av eCOA-användbarhet
 • Uppfylla upphovsrätts- och licensieringskrav för COA


Språktjänster för bästa möjliga patientresultat

Patientengagemangets utveckling i kliniska prövningar

Hur har den medicinska forskningssfären gått från etiska tvivelaktigheter till att ge patienterna inflytande? Varför har deltagarnas engagemang så stor inverkan på framgången för prövningar och vetenskapliga studier? Läs mer om dåtid, nutid och framtid för patientengagemang.

Infografik: Bättre patientutfall med översättning för kliniska prövningar

Vägledning och bästa praxis

Läs mer i de här intressanta artiklarna

Regler för teknisk utbildning för kliniska prövningar

Läs mer om de senaste regulatoriska vägledningarna och uppdaterad teknisk utbildning för deltagare i kliniska prövningar.

Taktik för mångfald vid rekrytering till kliniska prövningar

Lär dig smart taktik för att förbättra rekryteringen till kliniska prövningar och börja rekrytera patienter från många befolkningsgrupper.

Datainsamling om patientrapporterade utfall och svarsbörda

Använd synpunkter från patienter för att minska svarspersoners arbetsbörda vid insamling av data om patientrapporterade utfall i kliniska prövningar.

Skriva rapporter om kliniska prövningar i flera regioner

Insikter om viktiga aspekter för att skriva mer effektiva resultatrapporter om kliniska prövningar i flera regioner.

Decentraliserade kliniska prövningar – kommunikationsproblem

Få viktig vägledning till bättre språkplanering och kommunikation i decentraliserade kliniska prövningar.

5 språktips för prövningar i flera regioner och ICH E17

Få fem nyttiga tips från Lionbridges Life Sciences-team för optimal språkplanering vid kliniska prövningar i flera regioner och ICH:s E17-riktlinjer.

Patientinriktad kommunikation för informerat samtycke

Stöd för patientkommunikation (bland annat med översättningar inom Life Sciences) för att förbättra processerna kring informerat samtycke i kliniska prövningar.

Lionbridge Life Sciences-team hjälper global eCOA-leverantör

Läs om hur Lionbridge skapade ett optimerat och komplett arbetsflöde åt en eCOA-leverantör för att maximera effektiviteten och minska administrationen.

Patientfokus i kliniska prövningar

Läs om fem vanliga hinder för patientfokus i kliniska prövningar.

Träffa våra experter inom Life Sciences

Lär känna ert regulatoriska skyddsnät

 

Melinda Johnson

Som Director of Global Clinical Outcome Assessment (COA) Operations använder Melinda sin bakgrund inom språk och sin stora kompetens på COA-området. Hon hjälper till att förbättra patientinriktad forskning och skräddarsyr lösningar utifrån kundernas behov, exempelvis kvalitet, tidsfokus och innovation.

Share on LinkedIn

Camilla de Villiers

Som Managing Director för Life Sciences ansvarar Camilla för affärsenhetens strategi, kunderbjudanden, försäljning och leverans av tjänster inom Lionbridge Life Sciences.

Share on LinkedIn

Mark Aiello

Som VP of Sales för Life Sciences ansvarar Mark för Lionbridges marknadsorganisation. Han arbetar också med att utveckla relationer och samarbeten med kunder för att förse patienter över hela världen med innovativa behandlingslösningar. Mark har stor erfarenhet av den strängt reglerade Life Sciences-sektorn. Han har också framgångsrikt bidragit till att driva positiva affärsresultat för viktiga kunder världen över.

Share on LinkedIn

Megan Duff

Megan Duff, Licensing Project Manager, har stor projekthanteringserfarenhet från olika delar av industrin för klinisk forskning. Hon har arbetat på ett CRO-företag, hos en eCOA-leverantör och en COA-licensgivare. Megans fokus ligger på att prioritera säkerhet och effektivitet i ämnesinriktad forskning genom COA:er. Hon vägleder Lionbridges kunder genom licensieringsprocessen för att se till att alla krav uppfylls och att dokumentationen är fullständig.

Share on LinkedIn

Paraic O’Donnell

Paraic är Lionbridges Director of Technical Solutions för medicinteknisk utrustning. Paraic är en veteran i branschen med över tjugo års erfarenhet av språk- och tekniktjänster. Paraic har en utbildning i datalingvistik. Han har ett stort intresse för Life Sciences och bidrar till att möjliggöra positiva patientutfall. Paraic tillför stora ämneskunskaper till rollen och hjälper kunder att lösa deras affärsutmaningar.

Dominika Toronova

I sin roll som Global Program Manager för Clinical Labeling och Clinical Labeling Practice Lead lutar sig Dominika mot flera decenniers erfarenhet. Hon har arbetat med projekthantering och i nära samarbete med kunder inom klinisk märkning för att driva förstklassig service och innovation på ett komplicerat område inom utveckling av kliniska prövningar. Dominika använder också sina stora ämneskunskaper för att ge kunder konsultrådgivning om krav och tjänster inom regulatorisk validering.

Share on LinkedIn

Kontakta oss

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

 

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.