Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Ledarskap
Nyheter
Insikter
Viktiga fakta

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Skriva och översätta finansiella rapporter

Din bästa partner när det gäller att skriva och översätta finansiella rapporter med högsta konfidentialitet, datasäkerhet och kvalitet.

Kontakta oss och prata med en expert i dag.

Finansiella rapporter för alla intressenter.


Vi skriver och översätter kvartals- och årsrapporter för alla dina intressenter över hela världen.

Med över 25 års erfarenhet av finansiella rapporter är Lionbridge ditt bästa val av partner för att skriva och översätta företagets viktigaste rapporter. Du kan räkna med att specialister översätter, redigerar och korrekturläser på sitt modersmål med konsekvent och korrekt terminologi (både företagets och den ekonomiska), läsvänliga texter, erfarna projekthanterare, snabba och punktliga leveranser även vid korta deadlines, konfidentiell hantering av innehållet i en säker miljö, den senaste språktekniken och en direktanslutning till ditt innehållshanteringssystem (CMS).

Tjänster för att skriva och översätta finansiella rapporter


Digitalt eller tryckt. Kvartalsvis eller årsvis. Vi tar hand om allt – på alla språk, för alla läsare.

Vi skriver din finansiella rapport åt dig eller översätter rapporten om den redan är skriven. Vilket du än behöver kan du räkna med oss för att sprida företagets viktigaste finansiella budskap – välformulerat, korrekt och med högsta fokus på konfidentialitet och datasäkerhet.

FINANSIELLA RAPPORTER

Skriva finansiella rapporter

Årsrapporten är höjdpunkten i ditt företags kommunikation med världen och måste vara tillgänglig för en bred publik – investerare, kunder, anställda och andra intressenter. Exemplariska finansrapporter kräver utomordentliga skrivförmågor och exceptionellt sinne för ekonomi. När du behöver ta fram en rapport kan du räkna med att Lionbridge snabbt och säkert levererar modersmålstalarens nyansrikedom och finansexpertens exakthet och konsekvens.

FINANSIELLA RAPPORTER

Översätta finansiella rapporter

Årsrapporten måste vara tillgänglig för alla delar i hela företaget – oavsett vad de gör, var de är eller vilket språk de talar. Vi kan översätta din kvartals- eller årsrapport och säkerställa konsekvens och korrekthet så att du kan kommunicera med alla intressenter världen över.

FINANSIELLA RAPPORTER

Redigering och korrekturläsning av finansiella rapporter

Din årsrapport är en viktig kanal för att bygga upp och behålla företagets goda renommé. Allt måste vara rätt – inte bara innehållet, utan även ton och stil. Vi redigerar och korrekturläser din finansiella rapport och skyddar företagets professionella rykte.

FINANSIELLA RAPPORTER

Webbinnehåll och digitalt innehåll

Fler och fler företag väljer att digitalisera sina finansiella rapporter. Men att skapa en effektiv digital rapport är inte så enkelt som att publicera den skrivna rapporten på internet. Vi skapar en multimedierapport som väcker läsarnas intresse och stärker företagets budskap på alla språk, för alla läsare.

FINANSIELLA RAPPORTER

Terminologi

Företagsterminologin och den finansiella terminologin i årsrapporten måste vara konsekvent och korrekt. Vi samlar företagets uttryckssätt i en terminologidatabas som ni äger och som dina anställda och våra översättare har direkt åtkomst till. På det sättet kan du säkerställa konsekvens och kvalitet på alla språk.

Resurser för att skapa innehåll

Årsredovisningar: Lionbridges erbjudande i korthet

Ditt företags årsredovisning har en viktig funktion. Den berättar på ett exakt och informativt sätt hur det...

10 tips på hur du planerar en flerspråkig årsredovisning

Det är mycket att tänka på när en årsredovisning ska översättas och det görs ofta under...

Är en digital årsredovisning den finansiella framtiden?

Lär dig hur en digital årsredovisning kan hjälpa dig åstadkomma mer med din finansiella rapportering – och hjälpa...

Årsredovisningar: Locka läsare med hjälp av design

Hur kan företag använda design för att göra årsredovisningen mer lättillgänglig för de...

Kontakta oss

Kontakta oss idag för att komma igång med processen för att skriva och översätta finansiella rapporter.