VÄLJ SPRÅK:

Innehållsoptimeringstjänster för webbplatser

Om du når ut till dina flerspråkiga kunder på flera marknader beror till stor del på hur du hanterar ditt innehåll. Allt innehåll ska inte behandlas likadant.

Kontakta oss och prata med en expert i dag.

Tre nivåer av innehållsoptimering för att uppfylla alla dina internationella SEO- och SEM-behov


Oavsett om du vill utmärka dig när det gäller sökresultat, överträffa dina konkurrenter eller skapa nytt innehåll som är anpassat till din marknad, kan du vända dig till Lionbridge för att få hjälp.

Lionbridge erbjuder tre digitala servicenivåer för webbplatser som kräver mer än bara översättning. Rätt servicenivå gör det möjligt för dig att hantera ditt innehåll på ett optimalt sätt och fördela din budget på ett smart sätt.

En blandning av tjänster för framgångsrikt globalt innehåll

Vi rekommenderar ofta en kombination av våra innehållsoptimeringstjänster för att till fullo kunna uppfylla dina globala innehållsbehov. Vi fastställer den bästa strategin genom att identifiera målen för ditt innehåll.

Standardinnehållsoptimering

Vår tjänst för standardinnehållsoptimering gör det möjligt för ditt översatta innehåll att ge bra resultat när människor genomför allmänna sökningar på internet relaterade till din produkt. Vi förbättrar dina sökresultat genom att genomföra lokal nyckelordsundersökning och tillämpa den på det översatta innehållet. Vi uppdaterar sidrubriker, beskrivningar och rubriker. Vi gör också mindre ändringar av ditt innehåll för att införliva relevanta nyckelord i texten på sidan.

Fördelar:

 • Översatt innehåll ser bra ut i sökresultaten.
 • Sidor visas vid sökningar efter varumärken.
 • Unika produktnamn och tjänster visas i sökresultaten.
 • Sökningar genererar ökad klickfrekvens.

Bäst för:

 • Sidor som har värdefullt källinnehåll, behöver optimeras och som måste se bra ut i sökresultaten.
 • Korta tekniska sidor eller sidor som använder branschspecifika ord.
 • Produktsidor som inte har tillräckligt med text för transkreation och där översatt text vore effektiv.
 • Sidor som driver trafik på källmarknaden men är mindre viktiga för användarresan och konverteringen.

Avancerad innehållsoptimering

Vår avancerade innehållsoptimeringstjänst utökar sökresultaten genom att kombinera vår djupgående sökmotoroptimering (SEO) med vår transkreationstjänst. Vid transkreation skriver våra språkexperter om ditt innehåll så att det når ut till din målgrupp på den lokala marknaden. Vår avancerade innehållsoptimeringstjänst omfattar undersökning avseende nyckelord, frågor, avsikt, konkurrensanalys och vinnande innehåll. Den här forskningen bidrar till transkreationsprocessen för att skapa det bästa innehållet för din målgrupp på varje marknad. 

Fördelar:

 • Innehållet på marknaden har samma höga nivå som källinnehållet.
 • Metadata fungerar bra under sökresultaten.
 • Innehållet kommunicerar med målgruppen på målmarknaden.
 • Innehållet konkurrerar med lokalt innehåll och lokala företag.
 • Sökningar genererar ökad klickfrekvens.

Bäst för:

 • Sidor som har värdefullt källinnehåll och som behöver optimeras.
 • Sidor som har mycket trafik på källmarknaden.
 • Sidor med hög konverteringsgrad.
 • Sidor som är viktiga för den totala användarupplevelsen.

Skapande av premiummarknadsinnehåll

Våra tjänster för skapande av premiummarknadsinnehåll använder en ämnesdriven undersökningsprocess för att skapa mycket effektivt innehåll från grunden.

Våra marknadsundersökare identifierar de nyckelord och frågor som människor ställer om dina produkter, tjänster eller intresseområden. De identifierar också människors avsikt när de använder dessa nyckelord och frågor. Vi använder informationen för att fastställa vinnande innehåll och innehållsmöjligheter som du kan dra nytta av. Du får en lista med rekommenderat innehåll och artiklar som du kan skapa baserat på våra undersökningar. När du väl har valt det innehåll du vill gå vidare med kommer våra innehållsskapare på marknaden att producera värdefulla sidor för din målgrupp.

Fördelar:

 • Användbart innehåll för din målmarknad.
 • Innehåll som kommunicerar med din målgrupp.
 • Ökat intresse för dina produkter, tjänster och ditt varumärke.
 • Mycket effektiv text- och röstsökningstrafik.

Bäst för:

 • Nytt innehåll som ska fylla innehållsluckor som identifierats genom SEO-analys.
 • Sidor som behöver svara på frågor som skiljer sig åt från de frågor människor ställer på källmarknaden.
 • Målgruppsspecifikt och marknadsspecifikt innehåll som fungerar som stöd för onlinemarknadsföringskampanjer.
 • Sidor som är viktiga för den totala användarupplevelsen.

 

Fördelar Standardoptimering Avancerad optimering Premiuminnehåll
Översatta sidor tillgängliga för lokala användare x x *
Översatt innehåll ser bra ut i sökresultaten x x *
Sidor visas vid sökningar för varumärkesord x x x
Unika produktnamn och tjänster visas i sökresultaten x x x
Ökad klickfrekvens vid sökningar x x x
Innehåll på marknaden har samma höga nivå som källinnehåll   x x
Metadata fungerar bra under sökresultaten   x x
Innehållet kommunicerar med målgruppen på målmarknaden   x x
Innehållet konkurrerar med lokalt innehåll och lokala företag   x x
Unikt, användbart innehåll för din målmarknad     x
Unikt innehåll som skapats specifikt för din målgrupp     x
Ökat intresse för dina produkter, tjänster och ditt varumärke     x
Mycket effektiv text- och röstsökningstrafik     x

*Obs! Översatta sidor/översatt innehåll (de två översta elementen i diagrammet) är inte tillämpliga på tjänsten för skapande av premiummarknadsinnehåll eftersom allt innehåll skapas från grunden och ingen översättning utförs.

 

 

Fördelar Standardoptimering
Översatta sidor tillgängliga för lokala användare x
Översatt innehåll ser bra ut i sökresultaten x
Sidor visas vid sökningar på varumärkesord x
Unika produktnamn och tjänster visas i sökresultaten x
Ökad klickfrekvens vid sökningar x
Innehåll på marknaden har samma höga nivå som källinnehåll  
Metadata fungerar bra under sökresultaten  
Innehållet kommunicerar med målgruppen på målmarknaden  
Innehållet konkurrerar med lokalt innehåll och lokala företag  
Unikt, användbart innehåll för din målmarknad  
Unikt innehåll som skapats specifikt för din målgrupp  
Ökat intresse för dina produkter, tjänster och ditt varumärke  
Mycket effektiv text- och röstsökningstrafik  

*Obs! Översatta sidor/översatt innehåll (de två översta elementen i diagrammet) är inte tillämpliga på tjänsten för skapande av premiummarknadsinnehåll eftersom allt innehåll skapas från grunden och ingen översättning utförs.

 

 

Fördelar Avancerad optimering
Översatta sidor tillgängliga för lokala användare x
Översatt innehåll ser bra ut i sökresultaten x
Sidor visas vid sökningar på varumärkesord x
Unika produktnamn och tjänster visas i sökresultaten x
Ökad klickfrekvens vid sökningar x
Innehåll på marknaden har samma höga nivå som källinnehåll x
Metadata fungerar bra under sökresultaten x
Innehållet kommunicerar med målgruppen på målmarknaden x
Innehållet konkurrerar med lokalt innehåll och lokala företag x
Unikt, användbart innehåll för din målmarknad  
Unikt innehåll som skapats specifikt för din målgrupp  
Ökat intresse för dina produkter, tjänster och ditt varumärke  
Mycket effektiv text- och röstsökningstrafik  

*Obs! Översatta sidor/översatt innehåll (de två översta elementen i diagrammet) är inte tillämpliga på tjänsten för skapande av premiummarknadsinnehåll eftersom allt innehåll skapas från grunden och ingen översättning utförs.

 

 

Fördelar Premiuminnehåll
Översatta sidor tillgängliga för lokala användare *
Översatt innehåll ser bra ut i sökresultaten *
Sidor visas vid sökningar på varumärkesord x
Unika produktnamn och tjänster visas i sökresultaten x
Ökad klickfrekvens vid sökningar x
Innehåll på marknaden har samma höga nivå som källinnehåll x
Metadata fungerar bra under sökresultaten x
Innehållet kommunicerar med målgruppen på målmarknaden x
Innehållet konkurrerar med lokalt innehåll och lokala företag x
Unikt, användbart innehåll för din målmarknad x
Unikt innehåll som skapats specifikt för din målgrupp x
Ökat intresse för dina produkter, tjänster och ditt varumärke x
Mycket effektiv text- och röstsökningstrafik x

*Obs! Översatta sidor/översatt innehåll (de två översta elementen i diagrammet) är inte tillämpliga på tjänsten för skapande av premiummarknadsinnehåll eftersom allt innehåll skapas från grunden och ingen översättning utförs.

 

Röstsökning

Våra tjänster för avancerad innehållsoptimering och skapande av premiummarknadsinnehåll stöds av riktlinjer för innehållsskapande för att rikta in sig mot både text- och röstsökning. 

Många företag ger sig inte in i konkurrensen inom röstsökning, men det ligger i deras intresse att använda sig av det:

 • Röstbaserad shopping förväntas uppgå till 40 miljarder dollar 2022, enligt en rapport från Etrend.
 • Åtta miljarder digitala röstassistenter förväntas vara i bruk 2023, enligt en rapport från Statista.

Vi hanterar röstsökning i kombination med textsökning för att säkerställa att du är väl synlig i båda kanalerna. Läs vad som krävs för att genomföra en framgångsrik röstsökningsstrategi i vår guide.

Lionbridges nivåer för innehållsoptimering i korthet


Vilken servicenivå uppfyller dina mål bäst? Det beror på innehållet. Här är en översikt över vad du kan förvänta dig att uppnå från varje erbjudande och när det är lämpligt att använda det.

Vilka delar av en sida behöver optimeras?

Vi rekommenderar att du optimerar sju viktiga komponenter på din webbplats.

 

URL

Även om översatta URL:er inte alltid används kan det vara en fördel att optimera dem. De ska vara välstrukturerade och använda språkkoder för att separera innehåll för olika regioner och ha en lättförståelig, logisk struktur.

Metarubrik

Den kan vara den mest framstående informationen på en sida eller webbplats och det är väldigt viktigt att den här delen av sidan optimeras.

Metabeskrivning

Även om en metabeskrivning inte är direkt knuten till sökresultaten är den en viktig del att optimera eftersom den är avgörande för att få en person att klicka på din länk. En metabeskrivning påverkar eftersom den dyker upp under rubriken i sökresultaten.

Rubriker

Det är viktigt att använda rubriker på rätt sätt. Optimering av rubriker för både struktur och innehåll kan vara mycket effektivt för röstsökningsoptimering.

Brödtext

Beroende på vilken Lionbridge-tjänst du har valt kan optimering av brödtext bestå av en mindre omskrivning för att omfatta nyckelord, eller så kan det innebära en fullständig transkreation av innehållet baserat på nyckelord, frågor, avsikt och analys hos och av dina konkurrenter.

Alt-taggar till bilder

Dessa kan vara användbara för optimering, men de är avgörande för tillgängligheten. Med det i åtanke bör de översättas/optimeras försiktigt.

Länkar

Dessa är viktiga för den naturliga, interna navigeringen på en webbplats. Relevanta externa länkar av god kvalitet gör det möjligt för personen att fortsätta sin upptäcktsresa, vilket också bidrar också till att en sida rankas. Genom att använda ankartext av god kvalitet för dessa länkar kan du påverka rankningen avsevärt.

Vanliga frågor om innehållsoptimering


Har du fortfarande frågor om innehållsoptimering? Här är svaren på de vanligaste frågorna från våra kunder.

Kontakta oss

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

 

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.