VÄLJ SPRÅK:

Lionbridge-webbinarier

Webbinarierna är för närvarande endast tillgängliga på engelska.

Aktuellt event

Webbinariet Välkomna AI: En ny förtroendeera

Amazon Web Services (AWS), Cisco och Lionbridge diskuterar behovet av ett ramverk för AI-förtroende för att uppnå önskade resultat.

Se i efterhand

Se våra webbinarier på begäran – vi har ett stort utbud av webbinarier om life sciences, speleLearning och lokalisering nedan.

Kontakta oss om du har några frågor.

Generativ AI och Life Sciences: Nya språklösningar

Ett webbinarium om hur AI förbättrar språklösningar för Life Sciences – och skapar nya möjligheter.

Webbinarium om generativ AI: Globala evenemang och multimedieinnehåll

Globala företag diskuterar hur generativ AI kan användas till multimedieinnehåll och evenemang för att nå tillgänglighetsmål och engagera en större publik.

Webbinarium om generativ AI/Stora språkmodeller: Hur långt har vi kommit?

Vi undersöker teknikens nuvarande begränsningar – och kommande möjligheter.

Inspelat webbinarium om stora språkmodeller och generativ AI-teknik

Lär dig mer om den här artificiella intelligensen och hur den kommer att påverka lokalisering. Upptäck nya möjligheter för översättning och skapande av innehåll. 

Översättning

 

GlobalSaké 2022

Lionbridge är stolta över att vara 2022 Galaxy Sponsor för alla fyra kommande GlobalSaké-evenemang.

Utnyttja onlinemöjligheterna med afrikanska språk

Delta i ett entimmes webbinarium tillsammans med Lionbridge och CSA Research för att få koll på läget (och avkastning på dina investeringar) i Afrika.

Så här utvärderar du ditt företags globala digitala upplevelser

När leverantörer investerar i digitalisering och omnichannel-strategier är det vanligt att de skapar flera innehållsströmmar för att tilltala globala målgrupper. Den växande innehållsströmmen skapar också ett behov av att säkerställa hög kvalitet när det gäller webbplatsers prestanda, varumärkeskonsekvens och språk. Genom att utvärdera företagets globala digitala upplevelser kan du enklare upptäcka fallgropar i digitaliseringsstrategin och skapa en bättre digital upplevelse för dina kunder.

Skapa effektiva lokaliseringsteam – LocWorld 45

Lokaliseringsteamet utgör ofta själva kärnan i ett företags globala framgångar. I det här panelsamtalet diskuterar vi hur du bäst bygger upp, utökar eller förändrar en grupp med anställda.

Digitala marknadsföringsmodeller – internt eller externt?

Det här är en evig fråga inom marknadsföring – ska man samarbeta med en byrå eller bygga upp egna team för varje segment inom digital marknadsföring? Vi låter båda sidor i debatten komma till tals och gräver fram svaren på den här komplexa frågan tillsammans med Jaime Punishill, Chief Marketing Officer på Lionbridge, och Simon Golding, Senior Digital Marketing Consultant på SocialSEO.

PIMpoint Digital 2021

PIMpoint Digital återvänder 5–7 oktober 2021! Sätt ett stort kryss i kalendern och bli en del av den interna communityn tillsammans med Lionbridge för att knyta kontakter, samla inspiration och få nya perspektiv på framtiden för digital handel.

Ett informellt samtal med Jaime Punishill och Talia Baruch

Lyssna på ett informellt samtal mellan Jaime Punishill, CMO på Lionbridge, och Talia Baruch, en av grundarna till Globalsake-communityn för att knyta kontakter, samla inspiration och få nya perspektiv på digitaliseringens framtid, strategier för en global närvaro och mycket mer.

Sund datahantering för en stark global återhämtning

Lyssna på ett samtal mellan Lionbridges Jaime Punishill och Ben Rund från Riversand där de diskuterar vikten av att samarbeta med en leverantör av språktjänster i global skala.

Global digitalisering med Lionbridge

Lyssna på ett samtal lett av Lionbridges Jaime Punishill med Volvo Cars och Avanade och lär dig mer om deras framgångsrika samarbete kring Volvo Cars webbplats.

Förstärkt översättning

Så förbättras produktiviteten och effektiviteten i språkindustrin med artificiell intelligens

I hur stor utsträckning ska företag lokalisera?

Det här webbinariet är en uppföljare till ”Faktorer för språkval” och ger insyn i CSA Researchs analys av 2,4 miljoner webbsidor, på 1 348 globala varumärkens webbplatser, om hur företag strukturerar sitt lokaliseringsarbete.

Lokaliseringsindustrins framtid

Delta i detta panelsamtal för att djupdyka i hur det digitala universumet möter artificiell intelligens och ser en ny dag nalkas.

Hantera känsliga samtal med konsumenter med begränsade kunskaper i engelska

Lär dig mer om hur Lionbridges telefontolkningstjänster kan hjälpa ditt företag att bli bättre på att behålla kunder med begränsade kunskaper i engelska.

Öka den globala marknadstillväxten med skalbart och flerspråkigt digitalt innehåll

Lär dig mer om hur företag som ditt använder strategier för globalt innehåll, lågkodsplattformar och optimerad lokalisering för att innehållsägare ska kunna skapa, sätta samman, lokalisera och publicera mer effektivt innehåll snabbare än någonsin.

Anpassning av flerspråkigt innehåll till globala marknader

Här diskuterar Lionbridges CMO Jaime Punishill vikten av att flytta fokus från lokalisering till globalisering.

Lösningar för kundupplevelse-hantering

Delta i det här liveevenemanget för att lära dig mer om Lionbridges plattform för översättningshantering och hur du kan ha nytta av den.

Lyckas med röstsökning

När användare interagerar med röstfunktioner ställer de frågor istället för att använda nyckelord och förväntar sig svar istället för en lista med sökresultat.

Om du vill rikta in dig på svaren finns det några saker du behöver tänka på.

Braving The Waves

Lyssna på Lionbridges Chief People Officer Ann Lazarus-Barnes i detta webbinarium med Beijing-avdelningen av Women in Localization om Braving the Waves. Ann pratar bland annat om att hitta en mentor som kan hjälpa dig framåt i karriären.

Dataskydd och din leverantör av språktjänster

Det inträffar allt fler överträdelser av dataskyddsbestämmelser över hela världen. Om din leverantör av språktjänster (LSP) begår överträdelser med dina data, gör även du det.

Covid-19 tydliggör behovet av en marknadsförings-strategi

Kriser – som den pågående covid-19-pandemin – visar tydligt vikten av att ha en strategi för att nå ut till köpare globalt. Samtidigt som vi har fullt upp med chattbottar, AI-driven marknadsföring, ABM, videobaserad försäljning och annan ny teknik, glömmer vi lätt grunderna som krävs för att nå ut till och engagera befintliga och potentiella kunder.

Glöm inte grunderna

Låt dig inte hindras av förändrade förutsättningar. Delta i vårt informella samtal och hör hur ett team tog sig an utmaningarna under pandemin genom att fokusera på grunderna och möta köparna i deras aktuella situation.

Hur röstsökning förändrar kundupplevelsen

Som marknadsförare måste vi anpassa våra affärsstrategier till att vara synliga för digitala assistenter, göra vårt innehåll lätt att hitta genom både röst- och textbaserade sökningar och nå våra målgrupper på ett träffsäkert sätt, oavsett land och språk.

Stöd för effektiv kommunikation mellan jurist och klient under covid-19

Spridningen av covid-19 utgör en ny utmaning för juridikbranschen och innebär att advokatbyråer och juridiska avdelningar snabbt har behövt anpassa sig till att arbeta på distans.

De bästa metoderna för lokalisering av webbplatser

Lär dig hur du lyckas med lanseringen av din webbplats på en ny marknad, oavsett om det är i Asien eller Europa.

Ett informellt samtal med vår CMO Jaime Punishill

Var med när Lionbridges CMO Jaime svarar på frågor om vikten av att samarbeta med en leverantör av språktjänster i global skala.

Bli global i en digital värld

Bli global – var börjar jag? Ta del av historien om Lionbridge och Adobe.

Demonstration av flerspråkig kundtjänst

Telefontolkning och realtidschatt

Viktiga insikter om att visa marknadsföringens inverkan på affärerna

Mät marknadsföringens inverkan på resultatet. Delta i vårt informella samtal och hör hur Lionbridge har gått över till en datadriven marknadsföringsstrategi där kunderna hamnar i fokus.

Life Sciences

 

Låt oss prata om hur patientens röst kan bevaras i översättning

I det här panelsamtalet diskuterar vi hur språktjänstleverantörer bidrar till engagemang och medbestämmande för patienter inom allt från klinisk forskning till vårdbeslut. – Sponsrat av Lionbridge

Redo för EU-förordningen om MDR

Vilka förändringar kommer MDR att innebära? Våra Life Sciences-experter Mark Aiello och Pia Windelov delar sina åsikter.

Patientfokus – nyckeln till framgång i globala kliniska prövningar för ovanliga sjukdomar

I detta webbinarium berättar Clincierge om sitt arbete med att stödja deltagare i kliniska prövningar för ovanliga sjukdomar över hela världen med logistik kring resor och förflyttning.

Genomföra kliniska prövningar under en pandemi

I detta webbinarium diskuterar Lionbridge hur covid-19 påverkar kliniska prövningar och ger exempel på värdet av multimedia, språk och elektronisk datainsamling av kliniska resultatutvärderingar.

Välkommen till den nya tiden

Hur den nya prövningsförordningen påverkar tidsscheman och processer för kliniska prövningar i EU.

Så här kunde Author-it och Lionbridge sänka kostnaderna och öka effektiviteten hos Philips Personal Health

Philips behövde en leverantör av språktjänster som kunde knytas till Author-it, och på så vis få en effektivare översättningsprocess och högre produktivitet genom högre grad av automatisering och centralisering. Den partnern var Lionbridge.

Spel

 

Så optimerar du spelkvaliteten och ökar effektiviteten vid testning

Spel blir allt mer avancerade, vilket i sin tur gör testfasen till en mer komplex process. Hur vet du vilka tester som är värda att göra och vilka som är ineffektiva? Hur vet du att du gör rätt saker för att optimera kvaliteten?

Skapa testningsbara spel

Som utvecklare är du alltid ivrig att få med den där nya fantastiska funktionen i ditt spel. Men hur kan du säkerställa att den är korrekt implementerad och inte kraschar spelet på olika ställen?

eLearning

 

Har tekniken förändrat människans lärande?

Tekniken finns överallt omkring oss, varje dag. Vi hittar den i våra hem, på jobbet och i klassrummet. Den har för alltid format vårt sätt att ta in ny, okänd information. De senaste åren har tekniken dramatiskt påverkat vårt lärande genom användningen av datorer, smarta enheter och internet. På vilka andra sätt har tekniken förändrat människans lärande?

Lokaliseringsvänlig design eller lokaliseringsfärdigt innehåll

När du sätter igång med att skapa ett nytt innehåll för en global publik finns det finns viktiga delar av ett globalt neutralt innehåll som du behöver stämma av innan du publicerar det eller skickar materialet till översättning. Annars riskerar du att budskapet missförstås – eller översätts felaktigt. Delta i vårt 30-minuters webbinarium för att dyka djupare ner i dessa frågor.

Konsten och vetenskapen bakom inlärning

Har du någonsin funderat på beteendepsykologi och hur människor lär sig? Är processen bakom inlärning en konst eller en vetenskap? Hur ska innehållsdesigners hantera det?

Kreativitet för alla målgrupper

Studier visar att man lär sig bättre med interaktiva lektioner. Men att skapa interaktivt utbildningsmaterial är en omfattande och avancerad process. Ett bra sätt att engagera utbildningsdeltagarna: Gör utbildningen till ett spel.

En komplett guide för flerspråkiga virtuella evenemang

Covid-19 påverkar de flesta fysiska evenemang över hela världen, men med virtuella evenemang kan du ersätta den personliga interaktionen och dessutom nå en bredare publik än vad som hade varit möjligt med ett fysiskt evenemang. Läs det här faktabladet om hur du kan nå en större målgrupp med ett flerspråkigt virtuellt evenemang och hur våra översättnings- och lokaliseringstjänster kan hjälpa dig att leda utvecklingen inom flerspråkiga evenemang och kundsupport.