VÄLJ SPRÅK:

Navigera smidigt genom MDR-implementeringen och få ditt godkännande

Kontakta oss och prata med en expert i dag.

Medicinteknisk utrustning – översättningstjänster för regulatoriska krav


Säkerställ MDR-efterlevnad och optimera din utvecklingskedja.

Det tillkommer allt fler anmälda organ (NB), men eftersläpningen ökar. Lionbridge är medvetna om de snäva ledtiderna för att hantera äldre certifieringar. Vi kan hjälpa dig med dina behov av översättning inom medicinteknisk utrustning, till exempel

  • förbereda den sista fasen av MDR-implementering
  • se till att din utvecklingskedja gagnas av förlängda deadlines
  • fatta strategiska beslut om omklassificerad utrustning, medföljande diagnostik och biotekniska produkter
  • erhålla godkännande på alla målmarknader
  • hantera produktmärkning
  • översätta IFU:er, SSCP:er och annat innehåll.

Centralisering av flerspråkigt innehåll för en smidig implementering av MDR

Tillverkare av medicinteknisk utrustning är under tidspress för att uppfylla nya EU-krav på flerspråkig dokumentation. Det här behöver du tänka på när du väljer en leverantör av språktjänster (LSP) som kan hjälpa dig i processen.

Lionbridges tankeledarskap om översättningstjänster för medicinteknisk utrustning för regulatoriska krav

Vi vet hur komplicerat det är att översätta information om medicinteknisk utrustning inom Life Sciences och vilka regulatoriska utmaningar det innebär. Läs mer om vad våra experter har att säga:

Förlängd övergångsperiod för förordning om medicintekniska produkter

Läs om varför övergångsperioden för EU:s förordning om medicintekniska produkter förlängdes och hur det påverkar det tillverkare och deras servicepartner.

Unika språkliga utmaningar med IVD-produkter och EU IVDR

EU IVDR medför en mängd språkliga krav som liknar dem för MDR. Få expertråd från Lionbridges översättningsteam inom Life Sciences i vårt faktablad.

Språkkrav enligt EU-förordningen om MDR

Tillverkare och distributörer av medicinteknisk utrustning har ett litet tidsfönster för att hinna genomföra en rad förändringar kopplade till EU MDR. Läs Lionbridges faktablad om språkkrav för att få veta mer om hur förordningen påverkar ditt företag.

Hör av dig

Skicka ett meddelande och berätta hur vi kan hjälpa dig med dina behov av översättningstjänster inom medicinteknisk utrustning.

Om du vill söka jobb hos Lionbridge, gå till sidan Bli en del av vårt team.

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

 

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.