Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Ledarskap
Nyheter
Insikter
Viktiga fakta

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Kommunikations- och testningstjänster för globala teknikföretag

Vi hjälper dig minska avstånden till dina kunder runtom i världen.

 

Kontakta oss och prata med en expert i dag.

80 % av världens ledande teknikföretag litar på oss som partner.


Vi förbereder dig för de språkliga och kulturella utmaningarna med att ta sig in på – och vinna – nya marknader.

Kommunikationshinder på utländska marknader är ett av de största hindren vid försäljning och tillhandahållande av tekniska tjänster globalt. Därför litar globala teknikledare på våra beprövade processer och anpassade program som hjälper dig nå fler marknader, etablera en global identitet och förvandla prospekt till lojala kunder.

Våra teknikkunder

 

 

Tillsammans för en global kundupplevelse: Lionbridge och Lenovo

Hur Lionbridge hjälper Lenovo att skapa en relevant och enhetlig upplevelse för kunder världen över.

Lionbridge gick samman med Lenovo för att ge dem lokal kännedom om vad användarna gör, vilka enheter de använder samt vilka upplevelser de prioriterar. Det gjorde att Lenovo kunde ge kunderna mervärde, förutom själva hårdvaran.

 

Tekniktjänster


Anpassning till språk, regionala skillnader och teknikkrav kräver noggrannhet och expertkunskaper.

För att kunna expandera med framgång på både nya och befintliga marknader gäller det att snabbt nå kunderna. Läs om hur vi kan hjälpa dig att få ett snabbt, högkvalitativt genomslag.

TEKNISKT INNEHÅLL

Teknisk dokumentation

Vi skapar traditionell utskriven teknisk dokumentation, onlinehjälp, webbinnehåll, e-handel och nästagenerationslösningar som förstärkt verklighet (AR), som gör flerspråkig kommunikation tillgänglig för fler.

TEKNISKT INNEHÅLL

eLearning och utbildning

Med interaktiva eLearning-aktiviteter gör vi dina anställda intresserade av fortbildning. Vår eLearning-plattform för fortbildning ser till att ditt företag ligger i framkant så att engagemanget bland personalen och kundnöjdheten bevaras.

TEKNISKT INNEHÅLL

CAD och 3D-modellering och media

Våra experter använder de bästa CAD- och 3D-programmen för att skapa detaljerade renderingar som visar hur din produkt fungerar, så kunderna lätt förstår hur de ska bygga, reparera och använda redskapen du ger dem.

SPECIALINNEHÅLL

Finansiella rapporter

Exemplariska finansrapporter kräver mycket goda skrivkunskaper och ett exceptionellt sinne för ekonomi. När du behöver ta fram en årsrapport, kvartalsrapport eller finansrapport kan du räkna med att Lionbridge snabbt och säkert levererar modersmålstalarens nyansrikedom och finansexpertens exakthet och konsekvens.

SPECIALINNEHÅLL

Marknadsföringsmaterial

Vi kan hjälpa dig att nå ut till dina viktigaste intressentgrupper på de marknader som har störst betydelse för dig. Vi hjälper dig med allt från digitalt och traditionellt marknadsföringsmaterial och produktblad till e-postkampanjer.

SPECIALINNEHÅLL

Digitalt innehåll

En framgångsrik strategi för webbplats, app och digitalt innehåll kräver mer än fina bilder och en attraktiv layout. Få dina besökare att komma tillbaka med en tilltalande design och läsvänlig text, oavsett hur komplicerad verksamheten är.

SPECIALINNEHÅLL

Manualer för kliniska prövningar

Vi stöder alla faser av kliniska prövningar, även skapande av särskilt innehåll för de viktiga deltagare som dina sponsorer anmäler. Låt dina ledare för kliniska prövningar koncentrera sig på att genomföra prövningarna. Våra experter på regulatoriska föreskrifter ser till att dina manualer för kliniska prövningar är korrekta och begripliga på alla språk som krävs.

TOLKNING

Telefontolkning

Våra experter på över 350 språk minskar språkklyftorna, vilket möjliggör effektiv flerspråkig kommunikation och bättre kundupplevelser. Telefontolkning gör dina interaktioner snabbare och effektivare genom att använda mindre av dina kundtjänstrepresentanters dyrbara tid och ge bättre kundupplevelser för en lägre kostnad.

TOLKNING

Realtidschatt

Vi erbjuder realtidsöversättning för digitala kanaler och ger dina befintliga chatt-, ärendehanterings-, e-post-, forum-, kunskapsbas- och kataloglösningar flerspråkiga möjligheter med vår AI-styrda teknik.

REDIGERING

Korrekturläsning

Våra korrekturläsningstjänster ger dig sinnesfrid vid produktion, översättning och spridning av dina dokument.

REDIGERING

Språkredigering

När ditt dokument översatts vill du nog vara säker på att översättningen är av samma kvalitet som originaltexten. Våra språkredigeringstjänster garanterar att ditt budskap är felfritt och kulturellt korrekt på alla marknader.

KVALITETSSÄKRINGSTJÄNSTER FÖR SPRÅK

Språktestning

Se till att ditt innehåll är språkligt korrekt, att det har den ton och stil du eftersträvar samt att ditt varumärke förmedlas på rätt sätt med hjälp av våra tjänster för språktestning.

FLERSPRÅKIGA MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

Flerspråkiga digitala kampanjer

Vårt serviceteam för globala digitala marknadsföringstjänster samarbetar nära med dig och erbjuder den språkliga, kulturella och tekniska expertis du behöver för att bli relevant för din globala publik, uppfylla marknadsföringsmålen och hålla kostnader och tid under kontroll.

FLERSPRÅKIGA MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

Optimering av flerspråkiga webbplatser

Lionbridge kan hjälpa dig att centralisera dina digitala webbplatstjänster och skapa en enhetlig och tilltalande kundupplevelse oavsett marknad. Från flerspråkig webbplatsdesign till internationell SEO – vi kan hjälpa dig att maximera meddelandets resonans hos olika köpare, språk och kulturer.

FLERSPRÅKIGA MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

Visuell anpassning

När du skapar en verkligt global kampanj måste alla element i budskapet – från text till bild och video – tilltala dina kunder världen över. Vi kan hjälpa till.

FORUM

Communitysupport

Vi ser till att din kontakt med användarna är effektiv, så att du kan besvara deras frågor snabbt och lösa deras problem smidigt.

MOGNADSTEST

Utvärdering

Kom åt den befintliga kvalitetsprocessen och förstå det nuvarande processflödet för kvalitet, så du kan utvärdera och förbättra testprocessernas mognad inom organisationen.

MOGNADSTEST

Processrådgivning

Använd resultatet från utvärderingen av mognadstesten till att definiera processen för TMM (Test Maturity Model) så du når kvalitetsmålen.

OMFATTANDE TESTNING

Funktionell testning

När du ska lansera dina produkter och tjänster på nya marknader måste de vara lika attraktiva där som på hemmaplan. Se till att programvara och maskinvara uppfyller alla kravspecifikationer på funktionalitet. Använd våra funktionstester som omfattar manuella, automatiserade, black box-baserade och undersökande testmetoder samt acceptanstester för användare.

OMFATTANDE TESTNING

UAT (beställargranskning)

Få ut dina program snabbare på marknaden med Lionbridges UAT-tjänster (beställargranskning). Våra globala testteam garanterar att din produkt fungerar som den ska på alla marknader, på alla språk och på alla enheter.

OMFATTANDE TESTNING

Testning av användargränssnitt

Din app, produkt eller tjänst kan vara helt fantastisk. Men kan inte dina kunder använda den spelar det ingen roll. Lionbridges testningstjänster av användargränssnitt bygger på marknadens bästa testningsverktyg. De ser till att alla som använder din produkt får en positiv upplevelse.

SPECIALANPASSAD TESTNING

Global mobilitetstestning

Vårt globala nätverk av lokala testingenjörer kan testa funktion och kompatibilitet hos dina mobilappar genom slutkontroller med lokala mobiloperatörer, lokaliserade mobila enheter och regionala betalningsleverantörer i över 80 länder. Du kan då vara säker på att användarnas upplevelse blir densamma oavsett var användarna finns.

SPECIALANPASSAD TESTNING

Testning av kompatibilitet och interoperabilitet

Verifiera och validera programvarans prestanda på olika typer av maskinvara, operativsystem, applikationer, nätverksmiljöer och mobila enheter, och använd denna information för att interagera, utbyta data, säkerställa funktion och använda datainformationen i programvarukomponenter eller system.

SUPPORT GENOM HELA APPUTVECKLINGSCYKELN

Produktplanering

Vi samarbetar med dig under hela produktprocessen: från idéutformning till lansering och utgångsstrategi. Vi identifierar löpande marknadens krav och produktens viktigaste funktioner, och vi hanterar din produkt under hela livscykeln med kompletteringar och förbättringar.

SUPPORT GENOM HELA APPUTVECKLINGSCYKELN

Produktutveckling

Från konceptualisering till design, utveckling och omfattande testning kan vi hjälpa dig att skapa branschledande produkter, genom våra agila utvecklingsfunktioner, nytänkande och interaktiva och responsiva användargränssnitt.

SUPPORT GENOM HELA APPUTVECKLINGSCYKELN

Kvalitetssäkring

Användarna behöver inte vänta på att koden ska felkorrigeras. Genom att samarbeta med Lionbridge får du en heltäckande process för kvalitetssäkring och testning som är både kostnads- och tidseffektiv. Du kan snabbare komma ut på marknaden utan att ta risker med våra testningstjänster för kvalitetssäkring.

SUPPORT GENOM HELA APPUTVECKLINGSCYKELN

Underhåll

Vi kan hjälpa dig att förbättra programmen du skapar – oavsett plattform och domän. Våra agila utvecklingsprocesser ser till att dina produkter snabbt kommer ut på marknaden, och med utvecklingslösningar för webb och mobil på alla nivåer blir processen enklare för dig.

LINGVISTIK

NLP-komponenter och skapande av grammatik

Du har utvecklat nya komponenter för att behandla naturligt språk. Vi hjälper dig att utöka omfattningen med lexikon, morfologi och grammatik på alla språk du behöver. Det är vår superkraft.

LINGVISTIK

Känsloanalys och enhetsavkänning

Vi har erfarenhet av allt från att märka upp data till att utveckla komponenter. Vi hjälper dig tolka dokument, sociala medier och kundfeedback genom att märka upp eller skapa data i rätt kontext.

LINGVISTIK

Funktions- och komponenttestning

Du vill veta varför dina tal- och språkfunktioner inte fungerar. Vi diagnostiserar felen så att du kan ta fram lösningar för just ditt system. Våra datorspråkexperter är tränade analytiker och problemlösare som kan lösa dina problem på flera språk.

LINGVISTIK

Chattbotsutveckling

Vare sig du inte har några data eller uppdaterar en erfaren chattbot kan vi hjälpa dig att: skapa mönster för att aktivera direkta svar på vanliga frågor, analysera längre interaktioner för snabbare kundsupport och hjälpa din chattbot att svara med en autentisk röst på alla språk och marknader.

LINGVISTIK

Ett öga på sociala medier

Vad säger slutanvändarna om er på sociala nätverk? Det tar vi reda på, så ni kan fokusera på att skapa bästa möjliga användarupplevelse och stärka lojaliteten mot ert varumärke.

PERSONAL

På plats, i närheten, på distans, lokalt, virtuellt

Våra personaltjänster ger dig experterna du behöver, när du behöver dem: på era kontor, i labb som vi upprättar efter era specifikationer eller fjärrinloggade till era nätverk.

PERSONAL

Datorspråkexperter

Vi har experter inom behandling av naturligt språk, med utbildning och erfarenhet inom syntax, morfologi, semantik, fonetik och datorvetenskap. Vi testar deras färdigheter i de språk du arbetar med, samt språk du arbetar .

PERSONAL

Fonetiker

Med stor erfarenhet och träning inom fonetik och fonologi kan våra fonetiker snabbt transkribera ljud, video och pågående dialog med hjälp av branschstandardiserade IPA-konventioner. De markerar även ut intressanta delar för dina algoritmer: talare, språkförändringar, typer av bakgrundsbuller – allt din motor behöver för igenkänning.