VÄLJ SPRÅK:

Generativ artificiell intelligens: En ny era inom leverans av språktjänster

De nya, revolutionerande AI-systemen tar automatiserad översättning och lokalisering till nya höjder. Tekniken är fortfarande under utveckling, men du kan redan dra nytta av den.

Kontakta oss och prata med en expert i dag.

Lionbridge välkomnar generativ AI-teknik och använder den för att förbättra våra kunders innehåll


Positionera ditt företag för att kunna ställa om till den här snabbfotade tekniken med hjälp av Lionbridges expertråd. 

Datavetarna har visserligen följt utvecklingen inom generativ artificiell intelligens (GenAI) och stora språkmodeller (LLM) i flera år redan, men tekniken väckte allmänhetens intresse under 2022 i och med lanseringen av ChatGPT, en LLM utvecklad av det amerikanska teknikföretaget OpenAI. Reuters® rapporterade att den nya appen var historiens snabbast växande och lockade uppskattningsvis 100 miljoner användare två månader efter att den lanserades.

Det finns goda skäl till att generativ AI-teknik får så stor uppmärksamhet: dess förmåga att generera text på praktiskt taget alla språk kommer att förändra vårt sätt att arbeta och bedriva verksamhet i grunden.

Goldman Sachs uppskattar att verktyget kan leda till en ökning av den globala bruttonationalprodukten (BNP) med sju biljarder US-dollar och höja produktiviteten med 1,5 procent innan 2033.

I takt med att den banbrytande tekniken utvecklas och blir skalbar, kommer den att förändra lokaliseringsbranschen. Den här sortens AI påverkar redan leveransen av språktjänster.

Lionbridge var tidigt ute med att införa generativ AI-teknik och har i dag alla verktyg för att hjälpa dig att dra nytta av allt tekniken har att erbjuda.

Hur ser AI-landskapet ut i dag?

Du har säkert redan stött på terminologi relaterad till generativ AI. Här har vi samlat allt du behöver veta för att komma igång.

Vad är generativ AI?

Det är ett system för artificiell intelligens (AI) som kan generera nytt innehåll, bland annat text och bilder, baserat på prompter och omfattande multimodal träning. Det väljer det mest troliga resultatet som ser ut att ha skapats av en människa.

Vad är en stor språkmodell (LLM)?

Det är ett AI-system inriktat på språk. Det kan sammanfatta, översätta, förutse och generera text utifrån kunskap insamlad från enorma databaser. Även om systemet inte har tränats specifikt för att översätta text kan det göra det med hyfsad kvalitet och resultaten förbättras i hög takt.

Vad är GPT?

Det är en familj med stora språkmodeller som har skapats av OpenAI. I GPT-familjen ingår olika varianter av AI, exempelvis GPT-3, GPT-3.5 och GPT-4.

GPT-3.5 och GPT-4 driver ChatGPT, OpenAI:s ”freemium”-chattbotprodukt. GPT-4 anses vara den skickligaste av alla stora språkmodeller och producerar bland annat bättre resultat rent språkligt.  

Andra kända LLM-varumärken är Googles Bard, PaLM och LaMDA, Meta AI:s LLaMA 2 och DeepMinds Chinchilla. Många andra modeller är antingen färdiga eller under utveckling.   

Inspelat webbinarium om stora språkmodeller och generativ AI-teknik

Lär dig mer om hur den artificiella intelligensen kommer att påverka lokaliseringsarbetsflöden. Nya möjligheter för översättning och skapande av innehåll.

Generativ AI under innehållets hela livscykel

Trots att tekniken bara är i sin linda skapar generativ AI stora möjligheter, men du måste vara försiktig med hur du använder det.

När ska jag använda generativ AI?

För att skapa innehåll

Om du har referenser och exempel kan tekniken skapa innehåll. Till exempel kan generativ AI hjälpa dig att ta fram en ny marknadsföringskampanj baserat på en tidigare kampanj och hjälpa dig att kontrollera grammatik eller stilistiska ändringar i innehållet.

För att göra en första översättning

Om du skapar innehåll på flera språk är AI ett utmärkt verktyg. Den kan nämligen skapa flerspråkiga prompter genom att använda käll- och målmaterial som referens.

För att utföra efterredigering och granska innehåll

Tekniken fungerar utmärkt när du vill jämföra innehåll på olika språk för att ta reda på om betydelsen är densamma. Den kan ändra måltexten så att innehållet stämmer bättre överens, om så behövs. Om du funderar på att använda generativ AI i stället för språkexperter till några av de här uppgifterna, kontrollera först att språkkombinationen och ämnesområdet fungerar väl med generativ AI och att det blir mer kostnadseffektivt än att anlita en lingvist. Enligt våra tidiga forskningsresultat lämpar sig vissa användningsområden bättre för generativ AI, medan resultatet blir bättre med språkexperter inom andra områden.

När bör jag inte använda generativ AI?

För att skapa innehåll

Använd inte generativ AI för att skapa innehåll om du inte kan ge ett sammanhang. Tekniken kan inte avgöra om något är sant och kan därmed dra felaktiga slutsatser. Till exempel är det inte ett bra alternativ när du ska producera teknisk dokumentation.

För att göra en första översättning

Tekniken kan inte ersätta maskinöversättning och bör inte användas som det för att utföra en första översättning. Dagens generativa AI-modeller är inte effektiva rent kostnadsmässigt.

För att utföra efterredigering och granska innehåll

Tekniken är till största delen baserad på en engelsk språkkorpus med offentligt tillgängligt innehåll. Det betyder att den har sämre förmåga att fastställa textsammanhang inom högspecialiserade ämnesområden och att kvalitetsgranska mer ovanliga språk. Vi förväntar oss att de här bristerna minskar i framtiden, men fram tills dess rekommenderar vi att du använder en hybridmodell som omfattar både generativ AI och språkexperter.

Dra nytta av generativ AI med dessa tjänster

Generativ AI-teknik är ännu inte helt mogen. GenAI-leverantörer behöver utöka sina servrar innan företag kan använda tekniken till lokalisering i industriell skala. Vi kan emellertid använda den till vissa uppgifter i samband med skapande av innehåll, översättning och efterredigering. 

Lionbridge använder generativ AI för att maximera automation internt och förbättra våra kunders innehåll. Vi kan utvärdera LLM:er, rensa och märka data till LLM:er och hjälpa företag att identifiera och undvika stereotyper, fördomar och problematiskt innehåll.  

Vi arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att hitta sätt att införliva LLM:er i professionell översättning och kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av tekniken som snabbt blir alltmer sofistikerad. Låt oss hjälpa dig att komma igång via följande erbjudanden:

Ny tagning på nytt innehåll: skapa eller transkreera text på flera språk

Det här erbjudandet är en självbetjäningsplattform som används för att generera flerspråkigt innehåll av källinformation och sedan få det granskat av specialister från Lionbridges crowd. På plattformen finns ett användargränssnitt för att skriva LLM-genererat innehåll till vissa användningsområden. Det lämpar sig för företag som vill

  • producera kreativt, engagerande och flerspråkigt innehåll från grunden, till exempel produktbeskrivningar, tweets och annat material baserat på information som ditt företag redan har
  • generera lokaliserat innehåll utifrån en befintlig källtext på koncernspråket, som kommer att tas väl emot av målgruppen även om resultatet inte stämmer exakt överens med källtexten
  • anpassa manus för att hantera snäva tidsramar, eftersom LLM:er är bra på att korta ner översättningar men samtidigt bevara innebörden

Konstruktion av prompter.

Den här tjänsten är inriktad på effektiva prompter för att förbättra kvaliteten hos GenAI-texter. 

Lionbridge erbjuder förenklade lösningar för att konstruera prompter via backend-utveckling. Vi hjälper kunder att samla in den typ av innehåll som de använder som exempel till motorer och prompter från konstruktörer i syfte att förbättra översättningsresultaten från LLM:er i verkliga produktionsscenarier.

Genom att förenkla konstruktionen av prompter kan användaren snabbt gå igenom olika varianter och välja ut det bästa resultatet. Välfungerande prompter kan sparas och återanvändas till liknande innehåll för att antingen generera text eller utföra översättningar i LLM:er innan en språkexpert tar vid i projektet. 

Vi erbjuder

  • utformning av prompter, översättning, transkreation, granskning av översättning, analys och testning
  • utvärdering och validering av resultat

Optimering av flerspråkiga tillgångar

I den här tjänsten används LLM:er för att förändra lingvistiska tillgångar, till exempel översättningsminnen (TM) och stilistiska regler. 

Vill du göra hela ditt översättningsminne (TM) mer informellt för att anpassa tonläge och stilnivå utifrån dina specifikationer? Med generativ AI kan du åstadkomma det på ett mer prisvärt sätt än vad som tidigare har varit möjligt.

Efterredigering och förbättringar av lokaliseringsarbetsflöden

I det här erbjudandet används LLM-teknik för att underlätta efterredigering. 

Om LLM-systemet utför de vanligaste och mest återkommande ändringarna vid efterredigering minskar den mänskliga redigerarens arbetsbörda väsentligt. Det innebär att hela arbetsflödet för översättning blir enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt. 

Läs mer i de här intressanta artiklarna

Kan AI-översättning ersätta professionella översättningstjänster?

Ta reda på varför AI-översättning fortfarande inte kan ersätta översättningstjänster och leverantörer av språktjänster (LSP).

Video: Genomgång av generativ AI och stora språkmodeller

Titta på videon för att få veta mer om vad generativ AI och stora språkmodeller (LLM) är och vad som krävs för att tekniken ska kunna möta den enorma efterfrågan.

Detta gör ChatGPT rätt och fel – i Lionbridges ögon

Sätt dig in i ChatGPT:s styrkor och svagheter och framtiden för generativ AI.

ChatGPT:s översättningsresultat och vad det säger oss om maskinöversättningens framtid

Maskinöversättningen är på väg att ta ett rejält språng framåt, tack vare stora språkmodeller som ChatGPT. Se hur ChatGPT står sig jämfört med MT-motorer.

Lionbridges maskinöversättningsrapport 2023

Lionbridges experter presenterar maskinöversättningens tillstånd 2023 och hur tekniken kommer att utvecklas och ytterligare snabba på företagens tillväxt.

Video: AI-översättning kan inte ersätta översättningstjänst

Titta på videon och se fyra skäl till varför AI-översättning inte kan ersätta professionella översättningstjänster på egen hand.

Sammanfattning av webbinariet Generativ AI för globalt innehåll

Läs vår sammanfattning av webbinariet för att lära dig mer om generativ AI och dess stora inverkan på skapande av globalt innehåll, exempelvis nya arbetsflöden och användningsområden.

En generativ AI-modell överträffade en neural maskinöversättningsmotor i en analys

Lionbridge upptäckte att GPT-4 kan överträffa Yandex i en språkkombination. Se vad det betyder för paradigmet neural maskinöversättning.

Fyra viktiga steg för att öka AI-förtroendet i ditt innehåll

Lär dig mer om förtroendegapet för AI och fyra steg för att minska risken att skapat innehåll, lokalisering och översättning inte går att lita på.

Fallstudie om innehållsoptimering och lokalisering med AI

Ta reda på hur fyra verktyg presterade i ett experiment inriktat på skapande av innehåll med AI, innehållsoptimering med AI och lokalisering på tyska.

Värt att veta om AI-baserad självkorrigering

Ta reda på vad AI-baserad självkorrigering är, hur du kan införa det med eller utan en AI-lösningsleverantör – och dess nuvarande begränsningar.

Träffa våra experter på generativ AI

Vincent Henderson

Vincent leder Lionbridges produkt- och utvecklingsteam och fokuserar på att hitta sätt att använda teknik och AI för att analysera, utvärdera, bearbeta och generera globalt innehåll. Han är särskilt intresserad av de förändringar i produkter och tjänster för innehåll som möjliggjorts av stora språkmodeller.

Share on LinkedIn

Rafa Moral

I egenskap av Vice President, Innovation, har Rafa har huvudansvaret för FoU- aktiviteter inom språk och översättning. Han ansvarar bland annat för initiativ inom maskinöversättning, innehållsprofilering och analys, terminologisökning och språklig kvalitetssäkring och kontroll.

Share on LinkedIn

Hör av dig