VÄLJ SPRÅK:

Generativ artificiell intelligens: En ny era inom leverans av språktjänster

De nya, revolutionerande AI-systemen tar automatiserad översättning och lokalisering till nya höjder. Tekniken är fortfarande under utveckling, men du kan redan dra nytta av den.

Kontakta oss och prata med en expert i dag.

Lionbridge välkomnar generativ AI-teknik och använder den för att förbättra våra kunders innehåll


Positionera ditt företag för att kunna ställa om till den här snabbfotade tekniken med hjälp av Lionbridges expertråd. 

Datavetarna har visserligen följt utvecklingen inom generativ artificiell intelligens (GenAI) och stora språkmodeller (LLM) i flera år redan, men tekniken väckte allmänhetens intresse under 2022 i och med lanseringen av ChatGPT, en LLM utvecklad av det amerikanska teknikföretaget OpenAI. Reuters® rapporterade att den nya appen var historiens snabbast växande och lockade uppskattningsvis 100 miljoner användare två månader efter att den lanserades.

Det finns goda skäl till att generativ AI-teknik får så stor uppmärksamhet: dess förmåga att generera text på praktiskt taget alla språk kommer att förändra vårt sätt att arbeta och bedriva verksamhet i grunden.

Goldman Sachs uppskattar att verktyget kan leda till en ökning av den globala bruttonationalprodukten (BNP) med sju biljarder US-dollar och höja produktiviteten med 1,5 procent innan 2033.

I takt med att den banbrytande tekniken utvecklas och blir skalbar, kommer den att förändra lokaliseringsbranschen. Den här sortens AI påverkar redan leveransen av språktjänster.

Lionbridge var tidigt ute med att införa generativ AI-teknik och har i dag alla verktyg för att hjälpa dig att dra nytta av allt tekniken har att erbjuda.

Hur ser AI-landskapet ut i dag?

Du har säkert redan stött på terminologi relaterad till generativ AI. Här har vi samlat allt du behöver veta för att komma igång.

Vad är generativ AI?

Det är ett system för artificiell intelligens (AI) som kan generera nytt innehåll, bland annat text och bilder, baserat på prompter och omfattande multimodal träning. Det väljer det mest troliga resultatet som ser ut att ha skapats av en människa.

Vad är en stor språkmodell (LLM)?

Det är ett AI-system inriktat på språk. Det kan sammanfatta, översätta, förutse och generera text utifrån kunskap insamlad från enorma databaser. Även om systemet inte har tränats specifikt för att översätta text kan det göra det med hyfsad kvalitet och resultaten förbättras i hög takt.

Vad är GPT?

Det är en familj med stora språkmodeller som har skapats av OpenAI. I GPT-familjen ingår olika varianter av AI, exempelvis GPT-3, GPT-3.5 och GPT-4.

GPT-3.5 och GPT-4 driver ChatGPT, OpenAI:s ”freemium”-chattbotprodukt. GPT-4 anses vara den skickligaste av alla stora språkmodeller och producerar bland annat bättre resultat rent språkligt.  

Andra kända LLM-varumärken är Googles Bard, PaLM och LaMDA, Meta AI:s LLaMA 2 och DeepMinds Chinchilla. Många andra modeller är antingen färdiga eller under utveckling.   

Inspelat webbinarium om stora språkmodeller och generativ AI-teknik

Lär dig mer om hur den artificiella intelligensen kommer att påverka lokaliseringsarbetsflöden. Nya möjligheter för översättning och skapande av innehåll.

Generativ AI under innehållets hela livscykel

Trots att tekniken bara är i sin linda skapar generativ AI stora möjligheter, men du måste vara försiktig med hur du använder det.

När ska jag använda generativ AI?

För att skapa innehåll

Om du har referenser och exempel kan tekniken skapa innehåll. Till exempel kan generativ AI hjälpa dig att ta fram en ny marknadsföringskampanj baserat på en tidigare kampanj och hjälpa dig att kontrollera grammatik eller stilistiska ändringar i innehållet.

För att göra en första översättning

Om du skapar innehåll på flera språk är AI ett utmärkt verktyg. Den kan nämligen skapa flerspråkiga prompter genom att använda käll- och målmaterial som referens.

För att utföra efterredigering och granska innehåll

Tekniken fungerar utmärkt när du vill jämföra innehåll på olika språk för att ta reda på om betydelsen är densamma. Den kan ändra måltexten så att innehållet stämmer bättre överens, om så behövs. Om du funderar på att använda generativ AI i stället för språkexperter till några av de här uppgifterna, kontrollera först att språkkombinationen och ämnesområdet fungerar väl med generativ AI och att det blir mer kostnadseffektivt än att anlita en lingvist. Enligt våra tidiga forskningsresultat lämpar sig vissa användningsområden bättre för generativ AI, medan resultatet blir bättre med språkexperter inom andra områden.

När bör jag inte använda generativ AI?

För att skapa innehåll

Använd inte generativ AI för att skapa innehåll om du inte kan ge ett sammanhang. Tekniken kan inte avgöra om något är sant och kan därmed dra felaktiga slutsatser. Till exempel är det inte ett bra alternativ när du ska producera teknisk dokumentation.

För att göra en första översättning

Tekniken kan inte ersätta maskinöversättning och bör inte användas som det för att utföra en första översättning. Dagens generativa AI-modeller är inte effektiva rent kostnadsmässigt.

För att utföra efterredigering och granska innehåll

Tekniken är till största delen baserad på en engelsk språkkorpus med offentligt tillgängligt innehåll. Det betyder att den har sämre förmåga att fastställa textsammanhang inom högspecialiserade ämnesområden och att kvalitetsgranska mer ovanliga språk. Vi förväntar oss att de här bristerna minskar i framtiden, men fram tills dess rekommenderar vi att du använder en hybridmodell som omfattar både generativ AI och språkexperter.

Dra nytta av generativ AI med dessa tjänster

Även om GenAI-tekniken ännu inte är helt mogen kan vi använda den för vissa former av översättning, efterredigering och skapande av innehåll.

Vi arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att hitta sätt att införliva stora språkmodeller i professionell översättning och kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av tekniken som snabbt blir alltmer sofistikerad. Låt oss hjälpa dig att komma igång via följande erbjudanden:

Lionbridges Content Remix-app (ny tagning på nytt innehåll) skapar effektfullt, flerspråkigt innehåll

Skapa originellt innehåll av befintlig information på begäran med Lionbridges Content Remix-app. Vårt innovativa självbetjäningsverktyg kan användas för att skapa riktat innehåll till flera kanaler för olika globala målgrupper och språk med några enkla klick.

Du lägger bara in dina krav och exempel på den användarvänliga plattformen och låter appens innehållsgenerator sköta resten. På bara några sekunder producerar verktyget utdata på fler än 25 språk samtidigt till exempelvis webbplatser, plattformar för sociala medier, e-handelsplatser och kundsupportkanaler. Du kan även köpa till manuell granskning med hjälp av vår enorma community av språk- och ämnesexperter för att se till att ditt innehåll är korrekt och kulturellt relevant.

Upplev effektivitet på högsta nivå med snabbare och mer personligt innehåll och större engagemang hos dina utvalda målgrupper.

Träna AI för optimala resultat

Uppnå tillförlitliga resultat från stora språkmodeller (LLM) genom kontinuerlig utvärdering, utformning av prompter och hjälp med att sammanställa datauppsättningar till AI-träning. Med vår AI och kulturella och språkliga expertis kan du konsekvent skapa AI-genererat innehåll som tas väl emot av en brokig, global publik och följer riktlinjerna för känsligt innehåll.

Märk, samla in och skapa data: För att din stora språkmodell (LLM) ska förstå prompter och leverera de resultat som användarna vill ha krävs rätt träningsdata. Få hjälp med att välja ut effektiva, flerspråkiga datauppsättningar av hög kvalitet för att träna din stora språkmodell. Vi hjälper dig att extrahera innehåll från en rad olika texter, bilder, ljud och video.

Utforma prompter: Skapa och justera prompter för att förbättra översättnings- och lokaliseringsresultat från stora språkmodeller. Vi kan hjälpa dig med utformning av prompter, översättning och transkreation. Lionbridges LLM-träningstjänster kontrollerar att alla prompter utformas med ett naturligt språk som imiterar typiska användare av AI-verktyg.

Svarsutvärdering: Våra erfarna team hjälper dig att utvärdera utdata och prompter och verifierar att din stora språkmodell konsekvent levererar önskade utdata på ett mer effektivt sätt. Med den här utvärderingen minskar du också risken för både felaktiga svar och att introducera systematiska fel från användarfeedback, källmaterial, användare osv.

Prisvärd optimering av flerspråkiga tillgångar

Säkerställ översättning av hög kvalitet med vår AI-baserade tjänst som uppdaterar dina lingvistiska tillgångar till lägre kostnad än någonsin.

Vår lösning använder AI för att identifiera och redigera strängar i översättningsminnen (TM) som behöver uppdateras. Därefter kvalitetsgranskas ett representativt urval av innehållet av mänskliga språkexperter för att kontrollera AI-resultaten.

Företag kan undvika de höga kostnader och tidskrävande processer som tidigare förknippades med optimering av flerspråkiga tillgångar. I stället kan de låta AI ta över många manuella uppgifter i sådana projekt. Nu är det möjligt att göra ett helt översättningsminne mer informellt eller uppdatera enorma minnen med äldre innehåll och förändrad terminologi.

Stora språkmodeller automatiserar och assisterar efterredigering och skapar bättre arbetsflöden vid lokalisering

Översätt snabbare och mer kostnadseffektivt genom att använda stora språkmodeller (LLM) under efterredigeringen.

Vid helautomatisk efterredigering kör vi källinnehållet genom ditt översättningsminne och gör sedan en maskinöversättning. Därefter avgör en anpassad LLM vilka utdata som behöver förbättras och gör lämpliga ändringar. Vid assisterad efterredigering lägger vi till ett extra steg då en språkexpert granskar det arbete som utförts av LLM och gör ytterligare korrigeringar om så behövs.

Automatiserad efterredigering via en stor språkmodell ger resultat av högre kvalitet än oövervakad maskinöversättning. Det lämpar sig för översättningar av måttlig kvalitet. LLM-assisterad efterredigering med en människa i processen ger högre kvalitet med kortare ledtider, eftersom den stora språkmodellen hanterar stora delar av redigeringsarbetet.

Läs mer i de här intressanta artiklarna

Kan AI-översättning ersätta professionella översättningstjänster?

Ta reda på varför AI-översättning fortfarande inte kan ersätta översättningstjänster och leverantörer av språktjänster (LSP).

Video: Genomgång av generativ AI och stora språkmodeller

Titta på videon för att få veta mer om vad generativ AI och stora språkmodeller (LLM) är och vad som krävs för att tekniken ska kunna möta den enorma efterfrågan.

Fallstudie: Skapande av innehåll med AI för hotell- och restaurangbranschen

Läs om hur Lionbridges innovativa AI-lösning för skapande av innehåll gav en lyxhotellkedja möjlighet att skapa globalt innehåll både billigare och snabbare.

Fallstudie om AI: Flerspråkiga kampanjer i detaljhandeln

Hur kan företag i detaljhandeln dra nytta av AI? Läs om hur Lionbridge hjälpte en kund att använda AI för att på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt skapa innehåll på nya språk och därmed nå ut till nya marknader.

Detta gör ChatGPT rätt och fel – i Lionbridges ögon

Sätt dig in i ChatGPT:s styrkor och svagheter och framtiden för generativ AI.

ChatGPT:s översättningsresultat och vad det säger oss om maskinöversättningens framtid

Maskinöversättningen är på väg att ta ett rejält språng framåt, tack vare stora språkmodeller som ChatGPT. Se hur ChatGPT står sig jämfört med MT-motorer.

Lionbridges maskinöversättningsrapport 2023

Lionbridges experter presenterar maskinöversättningens tillstånd 2023 och hur tekniken kommer att utvecklas och ytterligare snabba på företagens tillväxt.

Video: AI-översättning kan inte ersätta översättningstjänst

Titta på videon och se fyra skäl till varför AI-översättning inte kan ersätta professionella översättningstjänster på egen hand.

Sammanfattning av webbinariet Generativ AI för globalt innehåll

Läs vår sammanfattning av webbinariet för att lära dig mer om generativ AI och dess stora inverkan på skapande av globalt innehåll, exempelvis nya arbetsflöden och användningsområden.

En generativ AI-modell överträffade en neural maskinöversättningsmotor i en analys

Lionbridge upptäckte att GPT-4 kan överträffa Yandex i en språkkombination. Se vad det betyder för paradigmet neural maskinöversättning.

Fyra viktiga steg för att öka AI-förtroendet i ditt innehåll

Lär dig mer om förtroendegapet för AI och fyra steg för att minska risken att skapat innehåll, lokalisering och översättning inte går att lita på.

Fallstudie om innehållsoptimering och lokalisering med AI

Ta reda på hur fyra verktyg presterade i ett experiment inriktat på skapande av innehåll med AI, innehållsoptimering med AI och lokalisering på tyska.

Värt att veta om AI-baserad självkorrigering

Ta reda på vad AI-baserad självkorrigering är, hur du kan införa det med eller utan en AI-lösningsleverantör – och dess nuvarande begränsningar.

Träffa våra experter på generativ AI

Vincent Henderson

Vincent leder Lionbridges produkt- och utvecklingsteam och fokuserar på att hitta sätt att använda teknik och AI för att analysera, utvärdera, bearbeta och generera globalt innehåll. Han är särskilt intresserad av de förändringar i produkter och tjänster för innehåll som möjliggjorts av stora språkmodeller.

Share on LinkedIn

Rafa Moral

I egenskap av Vice President, Innovation, har Rafa har huvudansvaret för FoU- aktiviteter inom språk och översättning. Han ansvarar bland annat för initiativ inom maskinöversättning, innehållsprofilering och analys, terminologisökning och språklig kvalitetssäkring och kontroll.

Share on LinkedIn

Hör av dig

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

 

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.