VÄLJ SPRÅK:

Lionbridge Trust Center

Läs mer om vårt arbete för att värna om sekretess, datasäkerhet och kvalitet och se till att din information är skyddad under hela kundresan.

Vårt engagemang för att bevara ditt förtroende


Tack för att du tar dig tid att besöka vårt Trust Center. På Lionbridge ser vi det som ett av våra främsta privilegier att vinna och bevara kundernas och intressenternas förtroende – och vi tar vårt uppdrag på största allvar. Enligt vår definition är förtroende den punkt där datasäkerhet, sekretess och kvalitet möts. När du lägger ditt innehåll i våra händer försäkrar vi dig om att vi skyddar det i tillräcklig omfattning under den tid vi har hand om det. Vi använder det enbart för det ändamål som du har avsett och återlämnar en produkt som håller tillräckligt hög kvalitet för att tillgodose dina behov.

Våra program för datasäkerhet, sekretess och kvalitet bygger på standardramverk i branschen som ISO 27001, ISO 27701, ISO 9001, ISO 13485 och ISO 17100. Lionbridge innehar fullständig certifiering enligt Trusted Information Security Assessment Exchange, även kallad TISAX. Vårt Trust-team har en fristående rapporteringsstruktur för att se till att våra bedömningar och tester är helt oberoende. Dessutom kompletterar vi våra egna tester med externa granskningsprocesser kopplade till de certifieringar vi har erhållit.

På Trust Center har vi försökt förekomma många av era frågor när det gäller vårt Trust-program och visa hur robust det är. Om du har ytterligare frågor eller synpunkter är du dock alltid välkommen att kontakta mig eller de andra i teamet.

Doug Graham, Chief Trust Officer på Lionbridge

Guide till integritetsskydd och datasäkerhet på Lionbridge

Lionbridge gör sitt yttersta för att säkerställa att kundernas data är skyddade i alla regioner där vi bedriver verksamhet. Läs faktabladet för att få veta mer om

  • vår syn på integritetsskydd och våra datasäkerhets- och sekretessteam
  • Lionbridges policyer för databehandling och hantering av incidenter kopplade till integritetsskydd
  • hur vår strävan efter att behålla kundernas förtroende ledde till ISO 27001:2013- och 27701:2019-certifieringar – som första leverantör av språktjänster

Vi har vunnit kundernas förtroende genom att upprätta dedikerade datasäkerhets- och sekretessteam och följa strikta efterlevnadsprogram för att skydda kundernas data.

Utforska våra Trust-resurser

Dataskydd och din språktjänstleverantör

I takt med att antalet dataskyddsförordningar växer är det viktigt att känna till om din språktjänstleverantör följer dem. Ta reda på om din språktjänstleverantör har en företagskultur med integritet.

Lionbridge har tilldelats certifieringen ISO 27701:2019

Lionbridge tilldelas fullständig certifiering enligt standarderna ISO 27001:2013 och ISO 27701:2019 och befäster vårt långvariga arbete med att skydda kunddata. 

Efterlevnad av personuppgiftslagstiftning på Lionbridge

Läs om hur Lionbridge har gjort sig redo att uppfylla Kinas personuppgiftsskyddslag och kan hjälpa dig med PIPL-kompatibel lokalisering.

Program för ansvarsfull spridning/Bug Bounty

Vi använder den här processen för att spåra och hantera program som hyses hos Lionbridge eller något av våra dotterbolag och som kan innehålla sårbarheter eller andra säkerhetsrisker. För mer information om programmet kan du klicka här. Fyll i formuläret nedan om du behöver rapportera en sårbarhet eller en annan säkerhetsrisk.

Cybersäkerhet och översättningsdata

När cyberbrottslingar blir alltmer sofistikerade behöver du en LSP med policyer som skyddar din information. Läs om bra metoder för LSP som minskar datahoten.

Möt våra lejon: Javi Perez

Följ med till Irland och träffa Javi Perez, Lionbridges Director of Privacy and Compliance. Javi brinner för att sprida en positiv dataskyddskultur inom Lionbridge och gör sitt yttersta för att våra integritetspolicyer ska hålla jämna steg med nya regulatoriska krav.

Vanliga frågor

Vill du veta mer om Lionbridges engagemang för sekretess, datasäkerhet och kvalitet? Här har vi samlat de vanligaste frågorna från våra kunder.

Sekretess

Datasäkerhet

Kvalitet

Lär känna vår Chief Trust Officer, Doug Graham

Doug Graham är en internationellt erkänd expert på datasäkerhets- och sekretessfrågor och föreläser i ämnen som att bygga upp ett modernt datasäkerhetsprogram och hantera kulturella hinder. 

 

Möt våra lejon: Doug G. – Chief Trust Officer

Här är Doug G., Chief Trust Officer på Lionbridge. När Doug inte sköter datasäkerheten på företaget älskar han att dyka, utforska grottor och sköta sin ranch.

Tankeväckande ledare: Doug Graham

Graham lyfter fram viktiga steg i arbetet med att skapa ett modernt datasäkerhetsprogram, till exempel genom att anpassa det till organisationsstrukturen och stärka säkerhetstänket bland alla användare. 

Minskad risk eller möjligheter för företaget – hitta rätt balans

Graham talar med Lionbridges CSO om vikten av att väga risker mot fördelar och få ut mesta möjliga av investeringar i säkerhetsteknik. 

Åtta viktiga frågor att ställa när digitaliseringen kör fast

Graham lägger fram sitt perspektiv i ett samtal om hur digitaliseringen kan tas till nästa nivå, även när det finns kulturella hinder inom en organisation. 

Kontakta oss


Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

 

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.