VÄLJ SPRÅK:

Innehålls- och översättningstjänster för kliniska prövningar för att hantera dagens utmaningar

Innehålls- och översättningstjänster för att hantera utmaningar som sponsorer av kliniska prövningar står inför i dag.

Översättnings- och innehållslösningar för moderna kliniska prövningar


Dagens kliniska prövningar och globala utvecklingsprogram skapar helt nya problem och möjligheter. Prövningarna påverkas av nya förordningar, designer och AI. Prövningar på distans möjliggörs genom ny och kommande digital teknik på hälsoområdet och lokala anläggningar. Ta hjälp av Lionbridge för att navigera i det nya landskapet – vi har innovativ teknik och flera decenniers erfarenhet av branschen.

Globala regulatoriska lösningar – tjänster för klinisk märkning

Se hur integrerade arbetsflöden och automation kan omvandla klinisk märkning för prövningar i alla regioner.

(På Engelska)

Lionbridges innovativa lösningar för kliniska prövningar

COA: Innovativa lösningar för begreppsmässig överensstämmelse

Läs mer om hur viktigt det är med begreppsmässig överensstämmelse. Se hur Lionbridges lösning möjliggör korrekt översättning och lingvistisk validering av patientperspektiv vid utveckling av medicintekniska produkter.

Övergång till CTR

Säkerställ en enklare övergång till CTR. Ta reda på hur Lionbridges översättningar av kliniska prövningar kan vara till hjälp.

AI och läkemedelsutveckling

Få uppdateringar om hur AI påverkar läkemedelsutvecklingen, i dag och i framtiden. Läs om risker, förordningar och nya möjligheter.

”I varje klinisk utvecklingsplan behövs en AI-baserad språkstrategi under ledning av experter för att lyckas på dagens föränderliga marknad för klinisk forskning. Skillnaden är påtaglig när det gäller både språkkvaliteten och effektiviteten i den kliniska verksamheten”.

– Pia Windelov, VP för Life Sciences Strategy and Product Marketing

Lionbridges tankeledarskap om översättningstjänster för kliniska prövningar

Vi har stor kunskap om de föränderliga utmaningarna, komplexiteten och regelverken i din bransch. Läs mer om vad våra experter har att säga:

Lärdomar av EU-förordningen om kliniska prövningar

Efter att ha hjälpt kunder med den nya EU-förordningen om kliniska prövningar (CTR) i ett år delar Lionbridge med sig av sina bästa metoder för att uppfylla förordningen.

Guide till språkplanering för kliniska prövningar i flera regioner och ICH E17

Få 5 nyttiga tips från Lionbridges översättningsteam inom Life Sciences för optimal språkplanering vid kliniska prövningar i flera regioner och ICH:s E17-riktlinjer.

Skriva resultatrapporter om kliniska prövningar i flera regioner

Insikter om viktiga aspekter för att skriva mer effektiva resultatrapporter om kliniska prövningar i flera regioner.

Kommunikation i decentraliserade kliniska prövningar: Bra metoder och lösningar

Få viktig vägledning för bättre språkplanering och kommunikation i decentraliserade kliniska prövningar.

Fallstudie om eCOA-leverantörer: Nytt integrerat eCOA-arbetsflöde för kortare ledtider och minskad administration

Se hur ett nytt arbetsflöde och välstrukturerade projekt kan korta ledtiderna och minska administrationen vid översättning och migrering av elektroniska kliniska utfallsbedömningar (eCOA).

Fallstudie om klinisk märkning

Lionbridges tjänst för skapande av text hjälpte ett företag som erbjuder tjänster till läkemedelsföretag att leverera viktig prövningsinformation till fem länder.

Kliniska undersökningar och språkmässiga utmaningar med MDR: Förbereda sig för ikraftträdandedatumet

Få Lionbridges inledande perspektiv på den ökande börda som MDR innebär för språköversättningar.

SSCP: Nästa steg för att uppfylla MDR-kraven – från kunskap till tillämpning

Läs om vilka språkliga aspekter du behöver ta hänsyn till när du skapar och översätter sammanfattningar av säkerhet och klinisk prestanda.

Några av våra sponsorer av kliniska prövningar och CRO-företag

Kontakta oss

Skicka ett meddelande och berätta hur vi kan hjälpa dig med dina behov av översättning och innehåll för kliniska prövningar.

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

 

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.