Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Ledarskap
Nyheter
Insikter
Viktiga fakta

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Lionbridge – översättning och marknadsföring för Life Sciences

Er partner i världsklass för global och korrekt Life Sciences-kommunikation av högsta kvalitet

Kontakta oss och prata med en expert i dag.

Tjänster för medicinöversättning för säkrare läkemedel


Vi utplånar språkbarriärer, så du kan få fram ett tydligt budskap till patienter och vårdpersonal över hela världen.

Det är ert jobb att ta fram läkemedel och medicintekniska produkter som räddar liv och gör världen till en bättre plats. Låt oss bli er partner för reglerade och korrekta Life Sciences-översättningar och lingvistiska valideringar, samt för avancerade tjänster inom multimedia och marknadsföring speciellt för Life Sciences. Från IP-skydd till kliniska prövningar, läkemedelsansökningar och produktlanseringar – med vår avancerade översättningsmetod kan vi se till att era produkter används på ett säkert sätt under hela livscykeln. Allt med den noggrannhet som krävs för att föra ut ert budskap och era produkter över världen på ett säkert, korrekt, och effektivt sätt, och i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Att förstå er verksamhet är en vetenskap i sig.

Läs om hur Lionbridge Life Sciences-tjänster kan hjälpa er med översättning och lokalisering och fungera som en förlängning av ert team.

Utveckla verksamheten, varje dag.

 

”Bytet till Lionbridge som översättningsleverantör har gjort stor skillnad ... Vi har inte bara kunnat automatisera lokaliseringsarbetsflödet mellan Author-it och Lionbridge, utan Lionbridge har också uppgraderat Philips översättningsminnen som gör att vi får bättre matchningsresultat med innehållet i Author-it.”

Rob Bakker

IT Business Partner, Philips

 

VISA FALLSTUDIE (PÅ ENGELSKA)

Våra kunder inom Life Sciences

 

 

Life Sciences-tjänster – översättning och marknadsföring


Er globala Life Sciences-partner under hela processen

Lionbridge hjälper till vid varje steg på vägen till marknaden, från utvecklingen av läkemedlet eller utrustningen tills era produkter når patienter över hela världen – på ett säkert och effektivt sätt. Med oss blir processen snabbare och riskerna mindre.

REGULATORISK ÖVERSÄTTNING

Klinisk översättning

Våra tjänster omfattar alla behov inom översättning av kliniska prövningar – från översättning av dokumentation från klinisk forskning och översättning av kliniska prövningar till klarspråkliga sammanfattningar av kliniska prövningsresultat.

REGULATORISK ÖVERSÄTTNING

Produktmärkning och registrering av läkemedel

Vi garanterar att slutproduktens etikett kan förstås över hela världen, inklusive doseringsanvisningar, produktsammanfattningar (SPC) för läkare, kartongtext och inlagor med mera. Vi kontrollerar att etikettens innehåll är korrekt, komplett och följer reglerna för de marknader och språk som produkten är tänkt för.

REGULATORISK ÖVERSÄTTNING

Medicintekniska översättningar

Med våra högkvalitativa tjänster för översättning av användningsinstruktioner, bipacksedlar, etiketter, tekniska manualer och användarhandledningar hjälper vi er att se till att era medicintekniska produkter kan användas på ett säkert och korrekt sätt.

REGULATORISK ÖVERSÄTTNING

Klinisk utfallsbedömning

Vi översätter och utför lingvistiska valideringar för alla sorters äkthetsbevis (CoA) – PRO, ClinRO, ObsRO och PerfO – och hjälper till med upphovsrätt och licensiering och att överföra äkthetsbevisen från papper till digitala filer.

REGULATORISK ÖVERSÄTTNING

Märkning och validering av läkemedel

Vi översätter och validerar primära, sekundära och/eller tertiära läkemedelsetiketter för experimentella läkemedel, placebo, jämförande läkemedel eller hjälpläkemedel för effektvariabler för kliniska protokoll – och hjälper dig att uppfylla standarder för god tillverkningssed för korrekt läkemedelsmärkning på alla marknader.

 

SPRÅKTJÄNSTER

Ett öga på sociala medier

Vad säger slutanvändarna om ert företag på sociala nätverk? Det tar vi reda på, så du kan fokusera på att skapa bästa möjliga användarupplevelse och bevara lojaliteten till varumärket. Vi kan dessutom hjälpa dig att ta tillvara på det som sägs i sociala medier för att utforma kliniska prövningar, lära dig mer om konkurrenternas läkemedel och skapa en bättre patientupplevelse.

FLERSPRÅKIG MARKNADSFÖRING

Flerspråkiga digitala kampanjer

Vårt serviceteam för global digital marknadsföring samarbetar med er och erbjuder den språkliga, kulturella och tekniska expertis ni behöver för att bli relevant för era globala målgrupper, uppfylla marknadsföringsmålen inom Life Sciences och hålla kostnader och tid under kontroll.

FLERSPRÅKIG MARKNADSFÖRING

Optimering av flerspråkiga webbplatser

Lionbridge kan hjälpa dig att centralisera era digitala webbplatstjänster och skapa en enhetlig och tilltalande kundupplevelse oavsett marknad. Från flerspråkig webbplatsdesign till internationell SEO – vi kan hjälpa dig att maximera meddelandets resonans hos olika köpare, med olika språk och i olika kulturer.

FLERSPRÅKIG MARKNADSFÖRING

Visuell anpassning

När ni skapar en global Life Sciences-kampanj måste alla delar i budskapet – från text till bild och video – fungera för alla kunder världen över. Vi kan hjälpa till med det.

FLERSPRÅKIG MARKNADSFÖRING

Flerspråkiga DTP-tjänster

Vi tillhandahåller DTP-tjänster för alla sorters reglerat innehåll.

FORUM

Communitysupport

Vi ser till att din kontakt med användarna är effektiv, så att du kan besvara deras frågor snabbt och lösa deras problem på ett smidigt sätt.

TESTNINGSTJÄNSTER

Gränssnittstestning för medicinsk utrustning

Vi testar er programvara för att garantera en intuitiv och bra upplevelse för era användare.

Träffa våra experter inom Life Sciences

Lär känna ert regulatoriska skyddsnät

 

Nataliya Volohov

Som Director of Clinical Solutions drar Nataliya nytta av sin långa erfarenhet inom industrin för klinisk forskning. Hon utvecklar och stöder differentierade lösningar för Lionbridges kunder. Nataliya stärker också försäljnings- och kundengagemanget i egenskap av ämnesexpert.

Melinda Johnson

Som Director of Global Clinical Outcome Assessment (COA) Operations använder Melinda sin bakgrund inom språk och sin stora kompetens på COA-området. Hon hjälper till att förbättra patientinriktad forskning och skräddarsyr lösningar utifrån kundernas behov, exempelvis kvalitet, tidsfokus och innovation.

Share on LinkedIn

Camilla de Villiers

Som Managing Director för Life Sciences ansvarar Camilla för affärsenhetens strategi, kunderbjudanden, försäljning och leverans av tjänster inom Lionbridge Life Sciences.

Share on LinkedIn

Mark Aiello

Som VP of Sales för Life Sciences ansvarar Mark för Lionbridges marknadsorganisation. Han arbetar också med att utveckla relationer och samarbeten med kunder för att förse patienter över hela världen med innovativa behandlingslösningar. Mark har stor erfarenhet av den strängt reglerade Life Sciences-sektorn. Han har också framgångsrikt bidragit till att driva positiva affärsresultat för viktiga kunder världen över.

Share on LinkedIn

Megan Duff

Megan Duff, Licensing Project Manager, har stor projekthanteringserfarenhet från olika delar av industrin för klinisk forskning. Hon har arbetat på ett CRO-företag, hos en eCOA-leverantör och en COA-licensgivare. Megans fokus ligger på att prioritera säkerhet och effektivitet i ämnesinriktad forskning genom COA:er. Hon vägleder Lionbridges kunder genom licensieringsprocessen för att se till att alla krav uppfylls och att dokumentationen är fullständig.

Share on LinkedIn

Paraic O’Donnell

Paraic är Lionbridges Director of Technical Solutions för medicinteknisk utrustning. Paraic är en veteran i branschen med över tjugo års erfarenhet av språk- och tekniktjänster. Paraic har en utbildning i datalingvistik. Han har ett stort intresse för Life Sciences och bidrar till att möjliggöra positiva patientutfall. Paraic tillför stora ämneskunskaper till rollen och hjälper kunder att lösa deras affärsutmaningar.

Tankeledarskap i Life Sciences

Ta fram och översätta klarspråkliga sammanfattningar

Hur gör du tekniskt och vetenskapligt innehåll tillgängligt för lekmän?

Utforma en framgångsrik klinisk prövning som uppfyller nya EU-krav

Vad detta betyder för dig

Sätt etikett på kliniska prövningar: Vad är reglerna och hur hanterar läkemedelsindustrin dem?

Se ett webbinarium från Lionbridge och DIA.

Säg det bara: Utmaningen i att kommunicera kliniska prövningsresultat

Hur kan man nå förändring inom organisationen?

Nyanserna i översättningen av kliniska utfallsbedömningar: Planera i förväg för bättre resultat

Vid komplexa kliniska prövningar krävs en heltäckande strategi för kliniska utfallsbedömningar. Du bör planera varje steg i översättningen.

Välkommen till den nya tiden

Hur den nya prövningsförordningen påverkar tidsscheman och processer för kliniska prövningar i EU.

(på engelska)

En bransch i förändring

Innehåll om förändringar i branschen på grund av covid-19.

Effektiva, felfria kliniska översättningar

En bra början är av största vikt för en effektiv klinisk prövning. Gå i täten för internationaliseringen, och ta med översättning i beräkningen från första början för att få en bättre prövning, från studiens början till slut.


Ta täten med korrekta, högkvalitativa och globala översättningar av kliniska prövningar. En bra början är av största vikt för en effektiv klinisk prövning. Ta med översättning i beräkningen från första början för att få en bättre prövning, från studiens början till slut. Planeringen av globala kliniska prövningar kräver tidig och professionell bedömning av kostnader, svårigheter och risker i samband med kommunikationen. Språket är människans viktigaste verktyg för att leverera kulturellt och regulatoriskt korrekt innehåll oavsett medium.

Lionbridge Life Sciences har omfattande kunskaper inom global översättning av kliniska prövningar, och tillhandahåller språktjänster för alla texttyper under hela processen. Vårt team inom kliniska översättningar kan anpassa sig för prövningar av alla storlekar, och erbjuder tjänster och support globalt för att producera korrekta och konsekventa översättningar och göra era texter rättvisa oavsett språk, marknad och kultur.

”Lionbridge kunde verkligen anpassa sig till våra behov. De förstod vad vi var ute efter och de kunde föreslå några unika och lämpliga lösningar som passade perfekt för vad vi behövde.”

Senior Clinical Vendor Manager på branschledande CRO-företag

Korrekt läkemedelsmärkning på alla marknader.

Ni vill att era läkemedelsprodukter ska nå marknaden så snabbt som möjligt så att ni kan leverera läkemedel på ett säkert och effektivt sätt till dem som behöver dem världen över och få avkastning på era FoU-investeringar.


Tjänster för medicinöversättning för alla marknader

Regulatoriskt korrekt läkemedelsmärkning är viktigt för en effektiv marknadsstrategi. Regelefterlevnad, korrekt översättning och korrekt användning av standardiserad medicinsk terminologi, till exempel MedDRA eller EDQM, underlättar rätt administration, oavsett marknad eller behandlingsindikation.

Dessutom kräver globala produktlanseringar ofta översättning till oerhört många språk och anpassning till en mängd olika regelverk.

För att kunna garantera korrekthet och regelefterlevnad utan att det leder till förseningar behövs en leverantör av språktjänster som är kvalificerad för uppgiften. Ni behöver Lionbridge.

Kontakta oss

Kom igång redan idag: kontakta oss för att prata med en expert och höra hur vi kan hjälpa dig med korrekta översättningar som uppfyller kraven för era kliniska prövningar.

Vårt team kunde minska ledtiden markant och tillhandahålla Karyopharm de översättningar och regelvalideringar som krävdes för att de skulle kunna starta den här kliniska prövningen. Vi är mycket stolta över att vara delaktiga i det här viktiga arbetet.
”TACK! Er prestation är något utöver det vanliga och vi uppskattar den verkligen.”

Gary Abernathy
Executive Director, Supply Chain, Karyopharm