Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Ledarskap
Nyheter
Insikter
Viktiga fakta

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

A scientist using a microscope

Från kliniska prövningar till lansering: Processen för läkemedelsutveckling

Läs mer om hur Lionbridge Life Sciences kan vara ett stöd i varje steg av läkemedelsutvecklingen

Utvecklingen av ett nytt läkemedel är en lång och komplicerad process som består av flera kliniska faser, godkännande av olika myndigheter och kommunikation av läkemedlets fördelar till allmänheten. Lionbridge Life Sciences är din betrodda partner genom hela livscykeln för läkemedelsutvecklingen. Vår erfarenhet inom översättning av skydd av immateriell egendom, kliniska prövningar, läkemedelsregistrering och mycket mer förenklar marknadsföringen av din medicinska produkt.

I vår infografik får du veta mer om:

  • Hur våra experter säkerställer effektiv och korrekt kommunikation mellan sponsorer, platser, övervakare och studiedeltagare genom processen för den kliniska prövningen
  • Hur Lionbridge Life Sciences experter inom registreringsprocessen gör det enklare att få godkännande från myndigheter
  • Hur Lionbridges produkter och tjänster kan hjälpa dig att kommunicera fördelarna med din produkt till allmänheten

linkedin sharing button
  • #life_sciences
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge