VÄLJ SPRÅK:

translator reviewing images on a computer

10 genvägar på vägen till smidigare lokalisering

Skapa innehåll som kan lokaliseras snabbt och till en låg kostnad

Innehållsskapare behöver producera engagerande innehåll som tydligt förmedlar företagets budskap. Översättnings- och lokaliseringsföretag kan se till att innehållet blir lika engagerande och tydligt på målspråket – ibland med hjälp av språktjänster med generativ AI. Ju längre tid lokaliseringsprocessen tar, desto svårare blir det för kundföretaget att genomföra globala projekt snabbt och kostnadseffektivt. 

Företag kan förkorta lokaliseringsprocessen och slutföra projekt snabbare genom att skapa källtext som är enkel att lokalisera. De kan också uppnå kortare ledtider med hjälp av AI-tjänster och en AI-strategi från språktjänstleverantörer som använder GenAI.  

Vill du se till att ditt innehåll kan lokaliseras snabbare? Vi har samlat 10 tips på hur du använder AI-lösningar och skapar innehåll som ger en smidigare lokaliseringsprocess. 

Använd enkla meningar och AI-verktyg för att effektivisera lokaliseringstjänsterna

Det är lättast att översätta innehåll som är enkelt. Använd vanlig meningsbyggnad med subjekt, verb och objekt och undvik komplicerade meningar med flera satser. Om du vill räkna upp flera saker, gör en punktlista eller tabell för att förtydliga resonemanget.

Det allra svåraste när du förenklar meningsbyggnaden är att få innehållet att kännas både lättläst och professionellt. Använd inte alltför tekniska begrepp, men undvik också att överförklara för läsaren. Var direkt, men inte överdrivet pedagogisk. Om du behöver hjälp med att ändra tilltalet i en text kan du använda AI-verktyg. Lionbridge har använt AI-verktyg för att ändra kundernas innehåll från formellt till informellt tilltal.

Undvik att lägga ut texten för mycket, så går lokaliseringen snabbare

Det är viktigt att vända sig direkt till läsaren och välja rätt ord. Om du skriver för en global publik bör ordbruket vara både enkelt och professionellt.

Använd aldrig två ord om det räcker med ett. Använd kortare och vanligare ord där så är möjligt. Var noga med att inte använda flera bestämningsord per substantiv eller verb och välj inte ord med flera betydelser.

Om du är osäker, se till att du bara förmedlar en idé per fras eller mening.

Uttryck dig klart

Det är viktigt att fatta sig kort, men inte på bekostnad av förståelsen. Ibland kan betydelsen av en hel mening bli oklar på grund av att ett ord har utelämnats.

Ta till exempel följande mening: ”Du kan ändra språk i systemet med programvaran”.

Betyder meningen att själva programvaran hjälper dig att ändra språk i systemet? Eller att du kan ändra språk i systemet som råkar använda programvaran?

Betydelsen blir mycket mer exakt om du bara byter ut ett ord mot två: ”Du kan ändra språk i systemet som använder programvaran”.

Hoppa inte över relativa pronomen som ”vilken” eller ”som” bara för att spara plats. De underlättar vanligtvis översättningen.

Exempel:

”Kvinnan som vi träffade i går”.

Inte: ”Kvinnan vi träffade i går”.

Skriv i aktiv form, så blir lokaliseringen mer kostnadseffektiv

I aktiv form ligger fokus på vem som gör något (verbet). Aktiv form är nästan alltid tydligare än passiv form.

Exempel:

Aktiv form: ”Polisen grep den misstänkte”.

Passiv form: ”Den misstänkte greps av polisen”.

Meningar i aktiv form är enklare att översätta och förstå än meningar i passiv form. Använd alltid aktiv form som standard när du skriver för en global publik. Undantag: Tillfällen då du behöver lyfta fram vad som händer snarare än vem som gör det.

Ta till exempel följande mening: ”Han blev rånad”. Här fungerar passiv form bäst om du inte vet (eller inte vill att läsaren ska veta) vem gärningspersonen är. Den här sortens tillfällen är dock ganska ovanliga. 

Undvik fasta uttryck eller använd AI-verktyg

Fasta uttryck är talesätt som bara är begripliga på modersmålet. Till exempel förstår bara personer som talar engelska uttrycket ”feeling under the weather”. Det skulle låta märkligt om det direktöversattes till ett annat språk. En tysk- eller spansktalande person som läser en direktöversättning undrar kanske hur vädret hänger ihop med personens fysiska hälsa.

För globala varumärken kan det vara problematiskt att översätta fasta uttryck bokstavligt. Felöversättningar kan som bäst uppfattas som klumpiga och som värst som stötande. Därför bör skapare av globalt innehåll försöka undvika dem.

Förutom att undvika fasta uttryck bör företag också fundera över om de kan använda AI-lösningar som upptäcker och hjälper till att skriva om fasta uttryck i texter. AI-verktyg kan tränas att identifiera fasta uttryck. Sedan kan verktyget på egen hand föreslå ändringar eller överlåta dem till en mänsklig granskare.

beskuren bild av en digital jordglob

Undvik lokala vanor och kulturreferenser

Sociala traditioner eller populära kulturreferenser kan hjälpa dig att få kontakt med läsare som delar din kulturella bakgrund. Samma referenser kan dock upplevas som förvirrande eller stöta bort globala läsare.

Exempel:

Globalt innehåll om hösten bör inte nämna den amerikanska traditionen ”trick or treat”.

En produkt kan ”hit it out of the park”, men de flesta människor i världen förstår inte referensen till baseboll.

Var försiktigt med att skämta vid lokalisering

Skämt är roliga, men bara om publiken förstår dem. Humor är ofta väldigt kulturspecifikt. Var därför försiktig om du skämtar eller undvik det helt om du vet att innehållet ska översättas. Använd inte ordvitsar. Ordvitsar är ofta hopplösa att översätta. Det är också viktigt att inte bagatellisera vanor och värderingar som tas på stort allvar i målkulturen.

Återanvänd översatt innehåll

Professionella språktjänstleverantörer använder automatiserade minnesverktyg som kallas översättningsminnen (TM) för att inte behöva översätta samma innehåll flera gånger. Genom att använda översättningsminnen kan kunder spara både tid och pengar.

Om du har ett översatt dokument bör du spara relevanta delar av det. Uppdatera endast det innehåll som krävs. Ju större del av innehållet du kan återanvända, desto snabbare kan språktjänstleverantören utföra översättningen.

Använd AI-verktyg för att få konsekvent terminologi

Skribenter använder ofta synonymer för att undvika att upprepa sig på sitt modersmål. Den här strategin ställer dock till det vid översättning och gör den både svårare och dyrare.

När du använder flera ord för samma begrepp riskerar du att varje ny variant leder till missförstånd. Om du skriver om ”innehåll”, använd ordet ”innehåll” hela tiden. Hänvisa inte till det som ”material”, ”artiklar” eller texter” – i alla fall inte utan att använda en övergångsfras (som ”delar av innehåll”).

Språktjänstleverantörer kan se till att terminologi används konsekvent genom att lägga in språkliga riktlinjer eller ordlistor i ett AI-verktyg. Det kan göras i början eller slutet av en översättning. Verktyget söker efter inkonsekvent användning och kan hjälpa till att rätta till det.

 en översättare granskar text på en surfplatta

Ord och fraser kan vara längre eller kortare på målspråket

När du skriver text som ska översättas eller lokaliseras, tänk på att orden förmodligen blir olika långa på målspråket. Till exempel har tyskan många långa, sammansatta ord som betyder samma sak som en hel fras på engelska. Det kan ställa till problem om formateringen inte är anpassad för långa ord.

När du arbetar med text som behöver lokaliseras, se till att den är formaterad på ett sätt som fungerar även på målspråken. Det gäller också om målspråket skrivs från höger till vänster. Ta hjälp av ditt designteam för att se till att formateringen är flexibel.

Några avslutande ord om lokaliseringstjänster

Innehållsskapare jobbar alltid i team, framför allt när texter ska lokaliseras. Du kan snabba på lokaliseringsprocessen och göra den mer kostnadseffektiv genom att tänka på hur det innehåll du skapar påverkar design- och lokaliseringstjänster.

Kontakta oss

Behöver du AI-baserade översättnings- och lokaliseringslösningar för ditt innehåll? Lionbridge har flera decenniers erfarenhet och använder innovativ teknik för att betjäna våra kunder. Hör av dig så att vi kan diskutera dina innehållsmål. Du kan lita på att vårt team ser till att dina AI-baserade lösningar är säkra och skräddarsydda efter dina mål. 

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

linkedin sharing button
  • #technology
  • #translation_localization
  • #ai
  • #generative-ai
  • #blog_posts

FÖRFATTARE
Samantha Keefe