VÄLJ SPRÅK:

Lokalisering, globalisering, internationalisering: vad är skillnaden?

Det är de små detaljerna som gör skillnad när du vill bli global

Lokalisering, globalisering och internationalisering. De kan tyckas vara liknande koncept och många använder dem för att beskriva samma sak. Men det finns små skillnader dem emellan. Att förstå de här skillnaderna har stor betydelse för alla som vill ta ett företag ut på den ”globala arenan” och säkerställa att deras varumärkesbudskap når ut globalt.

De aktiviteter som företagen ägnar sig åt när de expanderar utanför landets gränser kallar forskarna för GILT (globalisering, internationalisering, lokalisering och översättning). Det begrepp som de flesta känner till och förstår är ”översättning”, vilket innebär att text konverteras från ett språk till ett annat. Men vad innebär de tre andra?

I den här artikeln tittar vi närmare på likheterna och skillnaderna mellan globalisering, internationalisering och lokalisering och tar upp några av de potentiella problemen som är kopplade till dessa. 

Vad är globalisering?

Globalisering omfattar allt som för människor, kulturer och ekonomier från olika länder närmare varandra. I affärsvärlden innebär dock globalisering metoder som gör att företag kommer närmare sina kunder över hela världen. Detta inkluderar alla aspekter av att verka på olika nationella marknader, från produktdesign till marknadsföring. 

Globaliseringsexempel

Om det fortfarande är lite vagt för dig kommer här några exempel på globalisering i näringslivet: 

 • På marknadsplatser online, som eBay och Amazon, är det lätt att köpa produkter från både företag och privatpersoner på andra sidan jorden. Även produkter som säljs i vanliga fysiska butiker tar ofta vägen genom olika länder innan de når sin slutdestination. Inom exempelvis hemelektronik hämtas ofta råmaterialet från Indien och sedan tillverkas produkterna i Kina och säljs i Sverige.
 • Många stora restaurangkedjor, som McDonald’s, är verksamma i ett stort antal länder. Just McDonald’s har dessutom franchisetagare i hundratals länder och varumärket och dess logotyp är kända världen över.
 • Netflix bedriver verksamhet i över 190 länder och anpassar sitt innehåll för olika marknader med undertexter och tablåläggning på de lokala språken. 
 • Nikes välkända ”swosh”-logotyp fungerar utmärkt oberoende av kultur och språk. Nike samarbetar med män och kvinnor inom en rad olika sporter i många olika länder, och drar nytta av deras produktstöd i sin globala expansion. 

Det finns många fördelar med globalisering – för både företag och konsumenter. Globaliseringen har gett världsekonomin ett ordentligt uppsving under de senaste årtiondena och världens totala BNP ökade från 89,6 biljoner dollar 2010 till beräknade 149 biljoner dollar 2021. Den går hand i hand med andra omvälvande framsteg under 1900-talet, som Internet och internationella flygresor. 

Globaliseringens ökning innebär också att det förmodligen aldrig har varit ett bättre tillfälle att bygga upp en verksamhet till ett globalt företag. Det finns ett enormt utbud av möjligheter för företag som vill expandera, från tillgång till en global pool med talanger till en ökad informationsmängd som kan användas för att positionera ett företag. När det blir lättare att komma in på nya marknader finns det också fler produktnischer att använda sig av – och nya kunder att locka.  

Men för att verkligen bli global krävs mycket förberedelser. Två av de viktigaste stegen i denna process är att lokalisera och internationalisera din produkt. Samtidigt som både lokalisering och internationalisering kan ses som underbegrepp till globalisering finns det några skillnader mellan dem. Vi utforskar dessa vidare i följande avsnitt. 

Man walking through street scene

Vad är internationalisering?

Internationalisering är en företagsstrategi som innebär att produkter och tjänster tillverkas så anpassningsbara som möjligt, så att de lätt kan säljas på olika nationella marknader. Detta kräver ofta hjälp av ämnesexperter. Internationalisering brukar ibland förkortas till i18n, där 18 representerar antalet tecken mellan i och n i det engelska ordet. 

Produkter som är avsedda att användas av människor som talar olika språk brukar internationaliseras. IKEA har till exempel internationaliserat sina monteringsanvisningar genom att bara använda diagram och illustrationer, utan någon text som måste översättas. Produktanvisningar som behöver översättas skrivs fortfarande ofta med målet att vara så kulturellt neutrala som möjligt. Detta är självklart lättare sagt än gjort.

När det gäller programvaruprodukter och elektronik finns det en hel del att tänka på vid internationaliseringen:

 • Datakodning: Kodningen med ASCII-tecken räcker för texter på de flesta västeuropeiska språk. Men för språk som använder andra alfabet än det latinska, som ryska, kinesiska, hindi och koreanska, krävs en bredare kodningsstandard, till exempel Unicode.
 • Maskinvarusupport: Programutvecklare måste ta hänsyn till att vissa enheter kanske inte finns i alla länder.
 • Användargränssnitt: Om en programvara ska översättas till flera språk, måste användargränssnittet ha tillräckligt med plats för att rymma texten på alla språken.

Enligt de flesta definitioner måste ett företag först internationalisera en produkt innan de kan lokalisera den. I nästa avsnitt diskuterar vi skillnaden mellan internationalisering och lokalisering.

Vad är lokalisering?

Lokalisering handlar om att anpassa en produkt till en specifik målmarknad. Detta sker vanligtvis efter internationaliseringen. Där internationalisering utvecklar en produkt som är lätt att anpassa för många målgrupper i många olika länder tar lokaliseringen den produkten och gör den högaktuell för en specifik marknad. 

Som vi nämnt tidigare driver McDonald’s över 30 000 restauranger i 100 länder. Den här globala expansionen är ett exempel på globalisering. Företaget börjar med att ta fram en meny som kan anpassas efter lokala smakpreferenser och vanor. Den här principen är ett exempel på internationalisering. 

Många av McDonald’s restauranger i Israel serverar mat och dryck som är kosher och har stängt under sabbaten och de judiska högtiderna. McDonald’s har också öppnat en köttfri restaurang i Indien, ett land där stora delar av befolkningen inte äter nöt- eller fläskkött. I båda fallen har McDonald's lyckats bevara sin globala varumärkesidentitet genom att skräddarsy sina produkter och tjänster efter de lokala marknaderna. Detta är exempel på lokalisering. 

Vad är skillnaden mellan lokalisering och översättning?

Kort sagt, översättning avser omvandling av skriven text från ett språk till ett annat, medan lokalisering är processen att få en produkt eller ett meddelande att nå ut till en specifik målkultur – som om det skapades där från början. 

För de flesta produkter omfattar lokaliseringen – men är inte begränsad till – översättning. Det finns många utmaningar med lokalisering. Det krävs att man tar hänsyn till fler kulturella faktorer än att man bara översätter orden ett företag använder för att beskriva eller förklara sin produkt.

När Pixar skapade sin film Insidan utanpassades animeringen så att det fanns möjlighet till flera versioner av en scen där rollfiguren pekar på och läser en skylt. I den arabiska versionen av filmen rör sig rollfiguren från höger till vänster, och inte från vänster till höger som i den svenska versionen av filmen. 

Här följer några viktiga saker som företag måste tänka på när en produkt ska lokaliseras:

 • Namngivningskonventioner, till exempel om efternamnet eller förnamnet ska stå först.
 • Format på telefonnummer.
 • Format för datum och tid, till exempel DD/MM/ÅÅÅÅ och ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Valuta, som behöver omvandlas till lämpligt värde i den lokala valutan.
 • Skrivriktning, vänster till höger för många språk, men höger till vänster för hebreiska och arabiska och lodrätt för en del asiatiska språk.
 • Måttsystem, det vill säga metriskt eller brittiskt.
 • Interpunktion, till exempel citattecknen (“”) på engelska, nedsänkta citattecken („“) på tyska och vinkelparentes (<<>>) på franska.
 • Symboler och piktogram, det vill säga bockmarkeringar, stopptecken och hur färger används för att markera olika typer av information.
 • Elektrisk spänningfrekvenser och kontakter.
 • Juridiska krav, till exempel GDPR för användning av europeiska medborgares personuppgifter.
   

Apples virtuella assistent Siri är ett exempel på lyckad lokalisering. När användarna frågar Siri vad det är för väder ute eller ber om vägbeskrivningen till en viss adress, kan Siri svara i Celsius eller Fahrenheit, eller kilometer eller miles, beroende på var användaren befinner sig. Användarna kan till och med välja vilken accent Siris röst ska ha. På engelska kan man välja mellan amerikansk, australisk eller sydafrikansk accent. 

När utvecklare skapar en webbplats bör de ha en genomarbetad strategi för hur den ska lokaliseras, genom att ha detta i åtanke redan i planerings- och designskedet. En lyckad lokalisering föregås av en lyckad internationalisering. 

Till exempel används inte delenheter för valutor som chilenska pesos och japanska yen, eftersom de blir så små (1 dollar är ungefär lika med 700 chilenska pesos). Därför använder e-handelsplatser som japanska utvecklare tagit fram för en japansk målgrupp enbart en heltalsvariabel. 

Om den webbplatsen skulle expandera till en svensk eller amerikansk målgrupp måste utvecklarna lägga till fler variabler som gör det möjligt att lagra både enheter och delenheter (till exempel kronor och ören) eller konvertera heltalsvariabeln till ett decimaltal. Detta kan bli både tidsödande och generera fel med komplexa kodbaser.

Skillnaden mellan globalisering, internationalisering och lokalisering 

Globalisering handlar om hur ett företag expanderar sin verksamhet till resten av världen.

Internationalisering handlar om att utveckla produkter och tjänster, och den interna verksamheten i ett företag på ett sätt som underlättar en expansion på internationella marknaden.

Lokalisering är att anpassa en viss produkt eller tjänst till någon av de här marknaderna.

När du planerar att expandera på olika nationella, eller kanske till och med regionala, marknader måste du ha en strategi för internationalisering och lokalisering. Genom att planera de här stegen innan projektet startar blir det enklare att utveckla produkter som tilltalar användare i alla regioner, i alla kulturer och på alla språk. 

Lionbridge har mer än tjugo års erfarenhet när det gäller att producera och anpassa innehåll för internationella målgrupper. Oavsett om du vill internationalisera din produkt eller lokalisera din webbplats, kan vårt team hjälpa dig att utveckla en produkt och ett budskap som når ut i hela världen. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig.

Eller ladda ned vår Köpguide för lokaliseringstjänster och ta reda på hur du väljer rätt partner för översättnings- och tolkningstjänster.

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

linkedin sharing button
 • #blog_posts
 • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge